Aktører 2020

Her finner du en oversikt over de ulike aktørene som skal delta på messedagene 4., 5. og 6. februar 2020, og informasjon om hva de kan tilby deg som student.

Dersom det står opplyst at en aktør «deltar i intervjuordningen» innebærer dette at den aktuelle aktøren skal avholde intervjuer under dagene, samt at aktøren deltar i tilfeldig CV-trekning.  Noen aktører er bare med i tilfeldig CV-trekning, da står det bare opplyst at de deltar i «tilfeldig CV-trekning». Enkelte aktører avholder ikke intervju på dagene, men mottar søknader fra studentene. Disse deltar dermed ikke i intervjuordningen, og se den aktuelle aktørens nettside for å nærmere informasjon om deres søknadsprosess.

Klikk på Navnet til en aktør for å komme til deres egne nettsider.

Tips: Å søke på siden (ctrl + F) er en god hjelp om du er interessert i hvem som er med i intervjuordningen eller et spesifikt rettsområde.

Advokatfirmaet Thallaug

Advokatfirmaet Thallaug ANS er et Lillehammer-basert firma som består av 19 medarbeidere. Vi har avdelinger for fast eiendom, forretningsjuss og personjuss som er sammensatt av både erfarne advokater og nyutdannede, noe som sikrer faglig bredde, spisskompetanse og lokalkunnskap.

Vi er på utkikk etter flere dyktige kollegaer som har lyst til å være med på å videreutvikle et sterkt faglig miljø. Vi tilbyr svært varierte arbeidsoppgaver, gode muligheter for prosedyre i et veletablert firma med dyktige og trivelige kollegaer. Både nyutdannede og advokater med juridisk arbeidserfaring er velkomne til å søke.

Jevnlig tar vi inn studenter som trainee, hvor studenten får oppleve arbeidsdagen i et advokatfirma, bidra med juridisk kunnskap samt ta del i saksbehandlingen. Oppholdet varer normalt i fire uker og vi har mellom 8-10 traineer i løpet av året.

 

Arntzen de Besche

Arntzen de Besche dekker hele det forretningsjuridiske området. Våre klienter er hovedsakelig norske og utenlandske bedrifter, samt organisasjoner og offentlig virksomhet.

Studenttilbud:

Traineeopphold, skriveplass, manduksjoner,  deltidsstilling.

Rettsområder: 

Arbeidsliv og pensjon, Tvisteløsning og prosedyre, Skatt og avgift, Olje, offshore og energi, Havbruk og fiskeri, M&A, Bank, finans og forsikring, Næringseiendom, Europa- og konkurranserett

Deltar i intervjuordningen 
 

 

BA-HR

Studenttilbud:

Trainee, manduksjoner, Corporate Legal Intern (i samarbeid med DNB og Aker Solutions)

Rettsområder: 

Arbeidsliv, Børs og verdipapirrett, Compliance & Risk Management, Corporate M&A, Digital innovasjon, Entreprise, EU/EØS, Fast eiendom, Finansregulatorisk, Fintech, Fiskeri og havbruk, Fornybar energi, Forsikring, Forsvarsindustri, Fremmedkapitalmarked, Immaterialrett, Industri, Infrastruktur, Kapitalforvaltning og private equity, Konkurranserett, Kontraktsrett, Life Sciences, Media, Miljø, Offentlig sektor, Offentlige anskaffelser, Offshore entreprise og tilvirkningskontrakter, Oljeservice, OPS-prosjekter, Personvern, Petroleumsvirksomhet, Plan- og bygningsrett, Restrukturering og insolvens, Retail, Selskapsrett, Shipping, Skatt og avgift, Telekom og IT

 

Deltar i intervjuordningen

Bing Hodneland

Studenttilbud:

Trainee, skriveplass, deltidsstillinger, kurs, manuduksjoner

Rettsområder: 

Fast eiendom, entreprise, personvern, marked, immaterial, arbeidsrett, skatt, selskap, transaksjoner mv.

Deltar i intervjuordningen

 

Brønnøysundregistrene

Studenttilbud:

Internship (sommer)

Rettsområder: 

Selskapsrett, forvaltningsrett, konkursrett, kontraktsrett, EU/EØS rett, panterett, personvernrett, ekteskapsrett


 


 


 

 

Bull & Co

Studenttilbud:

Trainee, skriveplass, deltidsstillinger

Rettsområder: 

Arbeidsliv, Compliance og granskning, Fast eiendom og entreprise, Forsikringsrett og ansvar, Immaterialrett, personvern og teknologi, Konkurranse, anbud & leveranse, Logistikk og transportrett, Private rettsforhold, Restrukturering, insolvens og konkurs, Selskapsrett og transaksjoner

Deltar i intervjuordningen

CLP

Studenttilbud:

Trainee, skriveplass, deltidsstilling.

Rettsområder: 

Capital markets, Corporate, Fornybar energi og kraft, Næringseiendom, Private equity, Prosedyre, Retail, Teknologi og media  

Deltar i intervjuordningen

Codex 

Studenttilbud:

Deltidsstilling og skriveplass.

Rettsområder: 

Arbeidsrett, familie, arv og skifte, personskade, eiendom og entreprise, IPR, selskapsrett, skatt og generell forretningsjus.

 

Deltar i intervjuordningen


 


 


 

Jurfak

Det juridiske fakultet ved UiB

Studenttilbud:

Arbeidsgruppeleder, Vitenskapelig assistent

Rettsområder:

Demokrati og rettsstat, Rettskultur, Erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett, Familie-, barne-, arve- og personrett, Formuerett, Forvaltningsrett, Helse- og sosialrett, Konkurranse- og markedsrett, Naturressurs-, miljø- og utviklingsrett, Rettsteori, Sivilprosess, Statsrett, folkerett og internasjonale menneskerettigheter, Strafferett og straffeprosess 

 

Deloitte

Studenttilbud:

Trainee, manuduksjoner, kurs, skriveplass for masteroppgave, Voyage@deloitte – kurs og caseløsning på båten Christian Radich

Rettsområder: 

Skatt og avgift, Selskapsrett, Kontraktsrett, Prosedyre, Transaksjoner (M&A), Fast eiendom og entreprise, Arbeidsrett, IT-kontrakter, Konkurs og restrukturering, Personvern

Deltar i intervjuordningen

 

 

 

Diskrimineringsnemda

Studenttilbud:

Trainee, Skriveplass

Rettsområder: 

Likestillings- og diskrimineringsrett, arbeidsrett, menneskerettigheter, forvaltningsrett

 

 


DNB 

Studenttilbud:

Internship, trainee

Rettsområder:

Avtalerett, kontraktsrett, IT-jus, verdipapirrett, transaksjoner, tvisteløsning, personvern, konkurs og restrukturering, pant, og øvrig juridisk bistand til DNB-konsernet

Deltar i intervjuordningen

DLA PIPER

Studenttilbud:

Trainee, manuduksjoner, skriveplass, deltidsstilling, kurs og Trainee for UNICEF, PSA

Rettsområder:

Selskapsrett, arbeidsrett, fast eiendom, entreprise, bank & finans, IPT, restruktuering, økonomisk kriminalitet, regulatorisk og offentlige anskaffelser, skatt, tvisteløsning, forsikring, energi

 

Deltar i intervjuordningen

 

 

EFTA-domstolen

Studenttilbud: 

Praktikantstilling

Rettsområder:

EØS-rett

 

 


 


 


 

ESA

Studenttilbud: 

Praktikantstilling, Summer School

Rettsområder:

EU/EEA law

Deltar i intervjuordningen

Relatert bilde

Equinor

Studenttilbud:

Internship på 4-6 uker

Rettsområder: 

Mange, men fellesnevneren er at de er knyttet til Equinors aktiviteter innen olje, gass, vind og sol. Sentrale rettsområder er kontraktsrett, forvaltningsrett, petroleumsrett og tvisteløsning. Andre rettområder er selskapsrett, børs- og verdipapirrett, compliance og immaterialrett

Deltar i intervjuordningen.

Eurojuris Norge

Studenttilbud:

Traineeordning, Skriveplass

Rettsområder:

De aller fleste rettsområder.
Vi er 17 selvstendige advokatfirmaer, så det varierer hva det enkelte firma praktiserer, men de fleste jobber bredt.


 


 


 

EY

Studenttilbud: 

Traineeordning

Rettsområder:

Skatt og avgift, Selskapsrett og Transaksjoner (M&A), Kontraktsrett, Arbeidsrett/personvern, Fast eiendom og entreprise, Olje & Gass.

Deltar i intervjuordningen

 

Finansdepartementet

Studenttilbud:

Praktikantopphold

Rettsområder: 

Skatt, finansmarked

 

Finanstilsynet

Finanstilsynet er et selvstendig myndigheitsorgan som arbeider med grunnlag i lover og vedtak fra Stortinget, Regjeringen og Finansdepartementet. Finanstilsynet deltar og i et omfattende internasjonalt samarbeid. Gjennom EØS-avtalen blir finansmarkedsregelverket til EU gjennomført i norsk rett.

Studenttilbud:

Deltidsstillinger

Rettsområder: 

Skatt, finansmarked


 


 


 

 

Relatert bilde

Forbrukerrådet 

Studenttilbud: 

Trainee

Rettsområder:  

Kontraktsrett – herunder forbrukerkjøpsloven, kjøpsloven, angrerettloven, håndverkertjenesteloven og noe ulovfestet rett

 

Deltar i intervjuordningen

Forsvarsmateriell

Studenttilbud:

Deltidsstilling

Rettsområde:

Kontraktsrett, anskaffelser, arbeidsrett, erstatningsrett, tvisteløsning.

 

Føyen Torkildsen

Studenttilbud:

Traineeordning, skriveplass, deltidsstilling

Rettsområder:

Eiendom og entreprise. IKT Media. Arbeidsliv. Corporate

 

Deltar i intervjuordningen


 


 


 

 

Gatejuristen

Gatejuristen er et gratis rettshjelpstilbud til mennesker som har eller har hatt et rusproblem.

Studenttilbud:

Frivillig arbeid

Rettsområder: 

Alle, men mest sosial-,helse- og strafferett

 

6872636

Glittertind

Studenttilbud:

Trainee, skriveplass

Rettsområder:

Entreprise, energi og industri, sivilrettslig prosedyre

 

Deltar i intervjuordningen

Grette

Studenttilbud:

Trainee, manduksjoner, skriveplass, deltidsstilling, kurs, Gretteskolen

Rettsområder: 

Vi dekker hele det forretningsjuridiske området

Deltar i intervjuordningen 


 


 


 


Haavind

Studenttilbud:

Trainee, Skriveplass, Manuduksjoner, Prosedyrekurs 

Rettsområder: 

Entreprise, Eiendom, Arbeidsrett, Offentlige anskaffelser, Corporate M&A, Teknologi, Offshore, Energi

Deltar i intervjuordningen

Hammervoll Pind

Studenttilbud:

Trainee, manduksjoner

Rettsområder: 

Eiendom, selskapsrett, kontraktsrett, maritim

Deltar i intervjuordningen

Harris

Studenttilbud:

Trainee, skriveplass, deltidsstilling

Rettsområder: 

Harris er et fullservice advokatfirma som tilbyr tjenester til privatpersoner, bedrifter og offentlige aktører. Vår nettside gir oversikt over de rettsområder vi praktiserer.

Deltar i intervjuordningen


 


 


 

Haver

Studenttilbud:

Trainee, skriveplass.
Vi tar også imot eventuelle søknader til stillinger som advokatfullmektig fra studenter som fullfører studiet sommeren 2019.

Rettsområder: 

Fast eiendom, arbeidsrett, bank og finans, bobehandling, selskapsrett, entreprise, erstatningsrett, konkurranserett, landbruk, oljeservice og tvisteløsning/prosedyre

Deltar i intervjuordningen


HELP Forsikring

Studenttilbud: 

Trainee

Rettsområder: 

Familie- og arverett, kjøpsrett og fast eiendom, samt ved identitetstyveri og førerkortbeslag.

 

Deltar i intervjuordningen


Helseklage

Rettsområder: 

Erstaning, helserett, trygderett, forvaltningsrett

 


 


 


 

  

Hill & Co

Studenttilbud:

Trainee, deltidsstilling, kurs, frivillig arbeid

Rettsområder:

Kontraktsrett, selskapsrett, eiendom, arbeidsrett, IT-juss m.m

Deltar i intervjuordningen

 

 

Høyesterett

Høyesterett

Studenttilbud:

Trainee, skriveplass

Rettsområder: 

Alle 

 


Hjort

Studenttilbud:

Traine, manduksjoner, skriveplass, deltidsstilling
Sammen med ELSA Oslo arrangør av deres prosedyrekonkurranse.

Rettsområder: 

Arbeidsliv, Selskapsrett, Entreprise, EU/konkurranserett, Fast eiendom, Fornybar energi, Kommunikasjon/media/teknologi, Granskning, Familie/arv/skifterett, Strafferett.

Deltar i intervjuordningen

ICJ-Studentnettverk 

Studenttilbud:

Manduksjoner, frivillig arbeid

Rettsområder:

Interesseorganisasjon for menneskerettar, rettsstatlege prinsipp og demokrati. Alt innanfor dette, med særleg tyngde på nemnde tema, samt dommarar og advokatars uavhengigheit.

Hydro

Studenttilbud:

Trainee, deltidsstilling

Rettsområder: 

Business support and operational services (contracs, M&A, legal advisory etc) and governance and compliance

Deltar i intervjuordningen


 


 


 

juristforbundet-logo

Juristforbundet – Student

Arbeidsrett 

Studenttilbud: 

Manduksjoner, deltidsstilling, frivillig arbeid, internship, skriveplass, kurs, karriereveiledning 


JURK

Studenttilbud:

Kurs, frivillig arbeid, fulltidsstilling i 1 år, gir 30 studiepoeng, delvis lønnet

Rettsområder:

Familierett, barnerett, arverett, vold-, gjeld- og fengselsrett, arbeidsrett, trygderett, diskrimineringsrett, boligrett, utlendingsrett

 

Jussbuss

Rettsområder:

Jussbuss er et studentdrevet rettshjelptiltak. De gir gratis juridisk bistand til de som trenger det mest. Deres fagområder er husleie-, gjelds-, utlendings-, fengsels-, sosial-, trygde- og arbeidsrett. Hos Jussbuss får du jobbe med saksbehandling og rettspolitisk arbeid i et år fulltid og et halvt år deltid.

Studenttilbud:

Praksisplass gjennom UiOs praksisvalgfag


 


 


 

 

 


Jussformidlingen

Studenttilbud:

Praksis – fulltidsansatt saksbehandler i ett år

Rettsområder:

Gratis rettshjelp innenfor Arbeid, Arv, Familie, Samboer, Sosial, Trygd, Husleie, Forvaltning, Tingsrett, Kontrakt, Forbrukerkjøp, Erstatning, Utlendingsrett, Forsikring, Avhending av fast eiendom, Sameie, Borettslag, Pengekrav

 

Jussgruppen Wayback

Studenttilbud:

Jussgruppen WayBack tilhører WayBack-stiftelsen, og gruppens oppgave er primært å besøke fengslene i Bergen ukentlig for å gi juridisk bistand til de innsatte. Vi gjør også rettspolitisk arbeid som innebærer å skrive høringsuttalelser, arrangere temakvelder og å skrive artikler med fengselsrelaterte problemstillinger. Gruppen består av 20 studenter.

Som rådgiver hos oss vil du jobbe deltid ved siden av studiene. I løpet av et semester vil du få ca 5 ettermiddagsvakter i fengslene. I tillegg til dette vil du bruke noe tid på vårt rettspolitiske arbeid. Det vil også gå noe tid til å besvare sakene man får på fengselsbesøkene.

Vi har opptak av nye rådgivere i mai/juni og november/desember hvert år. Følg med på facebooksiden vår «JWB – Jusgruppen Wayback» for mer informasjon om rekrutteringsprosessen.

Man må ha fullført 2.året for å kunne jobbe som rådgiver hos oss. Vi ser ikke på karakter.

Rettsområder: 

Vi jobber hovedsakelig med straffegjennomføring, men klientene våre har ofte også spørsmål om utlendingsrett, forvaltningsrett, strafferett, barnerett og erstatningsrett.

Bilderesultat for Klagenemndssekretariatet logo


Klagenemndssekretariatet

Studenttilbud:

Trainee, skriveplass

Rettsområder: 

Offentlig anskaffelser,Konkurranserett,Rettsområder innen Lotteri,Stiftelse; frivillighetsregister og media


 


 


 

Kluge

Studenttilbud:

Industripraktikant  – samarbeid med Hydro, skriveplass, deltidsstilling, trainee, internship, manduksjoner

 

Rettsområder:

Eiendom, entreprise, tvisteløsning, energi, offentlige anskaffelser, arbeidsrett, selskapsrett, skatt og avgift, immaterialrett

 

Deltar i intervjuordningen

Kontoret for voldsoffererstatning

Studenttilbud:

Sommervikariat

Rettsområder: 

Strafferett, erstatningsrett og forvaltningsrett

 

Deltar i intervjuordningen

Kommuneadvokaten i Oslo

Studenttilbud:

Trainee

Rettsområder: 

De fleste sivilrettslige områder

 

Deltar i intervjuordningen

 

 

Konkurransetilsynet

Studenttilbud: 

Trainee, internship 

Rettsområder: 

Konkurranseloven

 

Deltar i intervjuordningen


 


 


 

KPMG

Studenttilbud:

Skriveplass, trainee 

Rettsområder: 

Skatt, avgift, selskapsrett, arbeidsrett, personvern/GDPR, kontraktsrett, fast eiendoms rettsforhold, generell forretningsjuss

Deltar i intervjuordningen

KS Advokater

Studenttilbud:

Trainee

Rettsområder:

Arbeidsrett, Forvaltningsrett- og kommunalrett, Eiendomsskatt, Offentlig anskaffelser og offentlig støtte, Selskapsrett og interkommunalt samarbeid, Skole- og helserett, Personvern

Deltar i intervjuordningen

 

 

Kvale

Studenttilbud:

Trainee, Manduksjoner, Skriveplass, Deltidsstilling 

Rettsområder: 

Arbeidsrett, Corpraote M&A, Fast eiendom og entreprise, EU/EØS og konkurranserett, Fornybar energi, IP/TMT, Offentlige anskaffelser, Offentlig rett, Olje og gass, Personvern, Prosedyre og tvisteløsning, Restrukturering, insolvens og granskning, Selskapsrett, Skatt, Sjørett

Deltar i intervjuordningen


 


 


 

Lovavdelingen

Studenttilbud:

Trainee, Manduksjoner

Rettsområder: 

Privatrett, offentlig rett, strafferett og prosessrett

 

Lund & Co

Studenttilbud:

Trainee

Rettsområder: 

Naturressurs- og miljørett, energirett, fast eiendoms rettsforhold, selskapsrett og skatterett, tvisteløsning og prosedyre, EU/EØS-rett

Deltar i intervjuordningen


 


 


 

 

 

 

 

 

 

Protector forsikring

Studenttilbud:

Internship og deltidsstilling 

Rettsområder: 

Blant annet, avhending av eiendom, personskade, ansvarsforsikring

 

 

PwC

Studenttilbud:

Trainee, skriveplass

Rettsområder:

Forretningsjus, nasjonal og internasjonal skatterett (bedrifts- og personskatt), mva, selskapsrett, transaksjoner M&A, fast eiendom, arbeidsrett, offentlige anskaffelser, shipping, toll og særavgifter, EØS rett, finansregulatorisk, immaterialrett, fiskeri og havbruk, family business, personvern, konkurranserett

Deltar i intervjuordningen

 

 

 

 

Regjeringsadvokaten

Studenttilbud:

Trainee

Rettsområder: 

Både offentligrettslig og privatrettslige emner, herunder blant annet forvaltningsrett, statsrett, EU/EØS-rett, menneskerettigheter, erstatningsrett, skatt- og avgiftsrett, utlendingsrett, arbeidsrett og sivilprosess.


 


 


 

Rettsvesenet

Studenttilbud:

Frivillig saksbehandler

Rettsområder:

Rettsvesenet er den juridiske undergruppen på «Det Akademiske Kvarter» (DAK), og vi bistår DAK med alt av juridiske oppgaver og problemer som måtte oppstå under driften av et studentkulturhus. Vi jobber mest med generell kontraktsrett og forvaltningsrett/skjenkerett, men vi får jevnlig oppdrag innenfor andre rettsområder og har også fått prøvd oss i bla. erstatningsrett, selskapsrett, skatterett og arbeidsrett!

 

 

 

 

Ræder

Studenttilbud:
Trainee, Manduksjoner, Skriveplass, Deltidsstilling , Kurs, Prosjekttraineer og forhandlingskonkurranse i samarbeid med ELSA

Rettsområder: 

Selskapsrett, verdipapir- og børsrett, konkurranserett, kontraktsrett, bank og finans, immaterialrett, insolvens og resktrukturering, skatt, næringseiendom, entreprise, eiendomsutvikling, erstatning, forsikring, shipping og marine, tvist, arbeidsrett. 

Deltar i intervjuordningen


 


 


 

SANDS

Studenttilbud:

 Manduksjoner, kurs, trainee

Rettsområder: 

Arbeidsrett,  Entreprise,  EU/EØS- og konkurranserett,  Havbruk og fiskeri,  Teknologi/IPR, M&A Finans, Eiendom, Energi, Offshore og Maritim virksomhet, Skatt og avgift,  Økokrim,  Sivilprosess, Granskning

Deltar i intervjuordningen

 

 

 


Selmer

Studenttilbud:

Trainee, manduksjoner, kurs 

Rettsområder:

Alle de forretningsjuridiske områdene, herunder corporate, eiendom og entreprise, bank og finans, teknologi og media, samt handel, energi og industri. 

Deltar i intervjuordningen

 

 

Simonsen Vogt Wiig

Studenttilbud:

Trainee, Manduksjoner, skriveplass, kurs 

Rettsområder: 

Alle forretningsjuridiske rettsområder som for eksempel: Shipping og offshore, Corporate og M&A, Bank og finans, Immaterialrett, IT og media, Restrukturering og insolvens

Deltar i intervjuordningen


 


 


 


Skatteetaten

Skatteetaten

Studenttilbud:

Internship, skriveplass, kurs 

Rettsområder:

Skatterett


Stiegler WKS AS

Studenttilbud:

Trainee

 

 

Deltar i intervjuordningen

 

 

Sivilombudsmannen

Studenttilbud:

Deltidsstillinger, sommervikarer

Rettsområder: 

Alle 

STEP ELSA

Studenttilbud:
Trainee

 

 

 

 

 

Statens sivilrettsforvaltning

Rettsområder: 

Statens sivilrettsforvaltning er et statlig forvaltningsorgan som er underlagt Justisdepartementet og har direktoratsfunksjon som sentral vergemålsmyndighet. Vi forvalter statlige ordninger på tvers av sivil- og strafferetten, og behandler et stort antall enkeltsaker som er av vesentlig betydning for individet. Vi behandler også saker av mer generell karakter og deltar i regelverks- og utredningsarbeid på våre saksområder.

 Statens sivilrettsforvaltning har blant annet vedtakskompetanse innenfor feltene vergemål, rettshjelp, erstatning etter strafforfølging og voldsoffererstatning. Vi har også etatsstyringsansvaret for Kontoret for voldsoffererstatning og for fylkesmennene på områdene vergemål og rettshjelp. Videre forvalter vi garantiordningen for bobehandling ved mistanke om økonomisk kriminalitet og tilskuddsordningen for spesielle rettshjelpstiltak.

Statens sivilrettforvaltning utøver også sekretariatsfunksjon for Erstatningsnemnda for voldsofre, Stortingets utvalg for rettferdsvederlag, Den rettsmedisinske kommisjon, Barnesakkyndig kommisjon, Barnevernets tvisteløsningsnemnd, Konkursrådet og Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll.

 


 


 


 

 

Thommessen

Studenttilbud:
Trainee, Manduksjoner, Skriveplass, Deltidsstilling , Kurs, Equinor Thommessen Exchange, ThommessenAkademiet

Rettsområder: 

Alle forretningsjuridiske områder

Deltar i intervjuordningen

Torstrup

Rettsområder:

Forretningsjus, Eiendomsrett, Familierett, Strafferett

Studenttilbud:

Trainee, skriveplass

Deltar i intervjuordningen

Tryg

 

Rettsområder:

Kontraktsrett, arbeidsrett, selskapsrett, skadeoppgjør, forsikringstvister, Ansvarsforsikring, Produktansvarsforsikring

Studenttilbud:

Deltidsstilling 


 


 


 

Utenriksdepartementet

Studenttilbud:

Studentpraktikant ved norsk utenriksstasjon 

Rettsområder:

Folkerett, humanitær og strafferett, internasjonal hav-, miljø- og traktatrett, EØS- og handelsrett mv.

 

Vierdal Advokatfirma AS

Studenttilbud:

Trainee, skriveplass

Rettsområde:

Arbeidsliv, arv og skifte, bygg og entreprise, erstatning, forretningsliv, forvaltningsrett, kontraktsrett, landbruk, tingsrett, tvangsfullbyrdelse / insolvens, tvisteløsning

Vegtilsynet

Rettsområdet:

Offentlig rett.

Wiersholm

Studenttilbud:

Manuduksjoner, deltidsstilling, Summer School, Trainee, Skriveplass, kurs 

Rettsområder: 

Alle rettsområder innenfor forretningsjuss

Deltar i intervjuordningen

 

Vest politidistrikt

 

Rettsområder: 

Strafferett. Straffeprosess. Forvaltningsrett. Utlendingsrett


 


 


 

 

Wikborg Rein

Studenttilbud:

Traineeopphold, manduksjon, Skriveplass

Rettsområder: 

Anskaffelser og statsstøtte, Arbeidsrett, Compliance og krisehåndtering, Finansiering, Fiskeri og Havbruk, Forsikringsrett, Immaterialrett, Infrastruktur /OPS, Kapitalmarkeder, Konkurranse og EU / EØS-rett, Kontraktsrett og entreprise, Miljørett, M&A, Næringseiendom, Personvern, Petroleumsrett og Energi, Prosedyre, Restrukturering og konkurs, Selskapsrett, Shipping, Offshore, Skatterett, Teknologi- og IT-rett

Deltar i intervjuordningen

Yara

Studenttilbud:

Internship

Rettsområder:

Alle

Deltar i intervjuordningen

Øverbø Gjørtz

Rettsområde:

Fullservice 

Studenttilbud:

Trainee

Deltar i intervjuordningen

 


 

Hovedsamarbeidspartnere:
Arrangeres av:
Kontakt:

E-post: ald@juristforeningen.com   Postadresse: Juristforeningen v/ Arbeidslivsdagene Magnus Lagabøtes plass 1 5010 Bergen

Besøksadresse: