ALD-magasinet inneholder spennende informasjon om ALD, informasjon om de ulike aktørene og bedriftene som deltar, program for årets ALD og diverse spalter og intervjuer. Magasinet gir studenter mulighet til å orientere seg om de kommende dagene før ALD og samtidig lære om mulighetene etter endt studie.


Magasinet utarbeides hvert år av markedsansvarlig i styret, og blir trykket i forkant av ALD samme år.


Magasinet deles ut på fakultetet i forkant av, og under ALD. Under ligger tidligere utgaver av magasinet, klikk på linken på bildet for å lese magasinet. Vi ser frem til at magasinet for 2022 kommer på trykk til nyåret!