ALD-magasinet inneholder spennende informasjon om ALD, informasjon om de ulike aktørene og bedriftene som deltar, program for årets ALD og diverse spalter og intervjuer. Magasinet gir studenter mulighet til å orientere seg om de kommende ALD-dagene og samtidig lære mer om mulighetene etter endt studie.


Magasinet utarbeides hvert år av markedsansvarlig i styret, og blir trykket i forkant av ALD samme år.


Magasinet deles ut på fakultetet i forkant av, og under ALD. Nedenfor ligger tidligere utgaver av magasinet. Trykk på selve magasinet dersom du ønsker å lese årets og tidligere utgave(r).