Hvem er Eurojuris Norge?

Eurojuris Norge er en landsdekkende sammenslutning av 17 selvstendige advokatfirmaer som samarbeider tett både faglig og kommersielt. Du finner våre medlemsfirmaer både i de store byene og på mindre steder, fra Kristiansand i sør til Harstad i nord. Samlet teller vi ca. 250 advokater som bistår privatpersoner, næringslivet og det offentlige i hele Norge. 

Hvorfor velge et Eurojuris Norge-firma?

Ikke alle jusstudenter ønsker seg til de store byene eller de største advokatfirmaene. Vi tilbyr deg som student en unik mulighet til å jobbe innenfor mange ulike rettsområder og bransjer med utfordrende oppgaver, i og utenfor de store byene. 

Eurojuris Norge er også med i et internasjonalt nettverk, Eurojuris International, som tilbyr et eget utviklings- og utvekslingsopplegg for yngre advokater. Du får med andre ord tilgang til et stort nettverk av erfarne og dyktige kolleger – lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Hva kan Eurojuris Norge tilby traineene?

Alle Eurojuris Norge-firmaene er opptatt av å finne, vinne og utvikle de rette talentene. Derfor arrangerer vi jevnlig møter og kurs der faglig utvikling og kunnskapsdeling alltid er høyt prioritert. I tillegg byr vi på unike muligheter til å bygge nettverk og bli godt kjent med kolleger på tvers av hele landet.  

Våre medlemsfirmaer kan tilby jusstudenter et traineeopphold der du får interessante og spennende oppgaver i et inkluderende faglig og sosialt miljø. Målet er at traineene skal ha en hverdag som er tilnærmet lik en ordinær advokathverdag. 

Disse medlemsfirmaene deltar på ALD i Bergen 2022

Denne gangen er det fem av våre medlemsfirmaer som deltar på vår stand i Bergen. Vi håper du kommer og hilser på.  


Advokatfirmaet Hald & Co – Arendal/Grimstad

Et bilde som inneholder tekst, utklipp

Automatisk generert beskrivelse

Som trainee i Hald & Co vil du få arbeide tett med våre partnere og ansatte advokater. Du vil få arbeide på både større og mindre saker, og du vil ha mulighet til å bidra med din kompetanse for å tilføre våre klienter verdi. Alle våre traineer får en dedikert fadder og løpende konstruktive tilbakemeldinger under hele traineeoppholdet.

Mer informasjon her: https://www.haldco.no/


Advokatfirma Tofte – Kristiansand

Et bilde som inneholder tekst, utklipp

Automatisk generert beskrivelse

Advokatfirma Tofte AS er ett av Sørlandets største advokatkontorer, og yter juridisk bistand til både offentlige oppdragsgivere, privatpersoner, samt store, mellomstore og små virksomheter. 

Tofte er stolte over å være ett av få advokatfirmaer på Sørlandet som tilbyr en trainee-ordning for studenter. Som trainee får studenten anledning til å oppleve hva det innebærer å jobbe som advokat hos Tofte. Traineene får være med på alt fra forberedelser til rettssaker og forhandlinger, møter med klienter, utarbeidelse av juridiske vurderinger, kontrakter med mye mer. Ordningen gir både Tofte og studenten en unik anledning til å bli godt kjent med hverandre over flere uker

Mer informasjon her: https://advtofte.no/


Svensson Nøkleby Advokatfirma – Drammen

Et bilde som inneholder tekst, utklipp

Automatisk generert beskrivelse

Svensson Nøkleby er drammensregionens ledende forretningsjuridiske advokatfirma med totalt 50 advokater og medarbeidere. 

Traineeordningen er vår viktigste rekrutteringskanal, og den gir deg som trainee en god mulighet til å bli kjent med oss og advokatyrket. Vi vil gi deg oppgaver som ligger tett opp til en advokats hverdag, slik at du får en forsmak på hvordan det er å jobbe som advokatfullmektig hos oss. Du får delta på sosiale og faglige aktiviteter, og du får løpende oppfølging med evaluering og tilbakemeldinger. I løpet av oppholdet får du også anledning til å være med å forberede minst én rettssak og bli med i retten.

Mer informasjon her: https://www.svenssonnokleby.no/


Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund 

Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS ble etablert i 2010 og består for tiden av 20 advokater, advokatfullmektiger og medarbeidere. Som trainee hos Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS kommer du tett på advokater som arbeider innenfor mange ulike rettsområder, i trygge rammer ved et stort kontor i en liten by.

Mer informasjon her: https://eurojurishaugesund.no/ 


Advokatfirmaet Tollefsen – Sogndal/Førde

Et bilde som inneholder tekst, utendørs, skilt

Automatisk generert beskrivelse

Advokatfirmaet Tollefsen AS har kontor i Førde og Sogndal. Ti advokatar, to sakshandsamarar og ein autorisert rekneskapsførar utgjer det største advokatfirmaet i Sogn og Fjordane. Firmaet tek på seg oppdrag både for næringsdrivande, offentlege organ og privatpersonar. Vi kan tilby eit godt arbeidsmiljø med vekt på fagleg samarbeid og sosialt fellesskap. Både Sogndal og Førde byr på eit godt miljø både for sport og friluftsliv.
Mer informasjon her: https://www.advokat-tollefsen.no/