Trainee hos DLA Piper

DLA Piper er et ledende globalt advokatfirma med tilstedeværelse i mer enn 40 land, og det største advokatfirmaet i Norden. Vi er alltid på utkikk etter traineer som ønsker å få erfaring med hvordan det er å jobbe hos oss.

Som trainee i DLA Piper vil du få anledning til å fordype deg i ulike juridiske problemstillinger innenfor forskjellige fagfelt, og i praksis få prøve ut teorien du allerede har tilegnet deg på studiet. 

Du vil under hele oppholdet bli fulgt tett opp av en dedikert fadder. Fadderen vil være tilgjengelig og hjelpe deg med faglige utfordringer underveis, og samtidig inkludere deg i vårt sosiale miljø og aktiviteter.

Et praktikantopphold strekker seg normalt over fem uker, og vi har til enhver tid to til tre praktikanter hos oss. Etter endt opphold vil du få konkrete tilbakemeldinger fra din veileder, og vi er opptatt av at disse gjennomgås i felleskap slik at både du og vi får best mulig utbytte av din tid hos oss. Det er også lagt opp til at du kan gi tilbakemelding på ditt praktikantopphold til en av våre advokater i traineeutvalget. Du får også en utfyllende attest du kan ta med deg videre i arbeidslivet.

Mange av advokatfullmektigene vi ansetter rett fra universitetet har vært innom oss på praktikantopphold under studiet. Våre tidligere praktikanter forteller om et opphold preget av allsidig arbeid som har vært nyttig og utviklende. Derfor er dette en god mulighet for deg til å bli kjent med bedriften og få faglige utfordringer, samtidig som vi blir kjent med deg som person.

Vi tar imot søknader til stillingene som praktikant løpende, og ansetter gjerne i god tid før selve oppholdet starter. Vi anbefaler derfor at du søker i god tid. Dersom du er interessert i et opphold hos oss vil vi anbefale at du søker etter påbegynt 3. avdeling. Da vil du ha størst utbytte av oppholdet.

Et innblikk i traineeoppholdet 

Høsten 2022 har vi i DLA Piper hatt gleden av å ta imot en rekke traineer, hvor to av disse var Ina Fredrikke Olsholt og Emil Liereng. Vi tok en prat med dem for å høre hvordan de opplevde traineehverdagen hos oss. 

Emil går fjerde året på jussen i Oslo, og ved siden av studiene jobber han i Finanstilsynet og ved Juristenes Utdanningssenter. Han har fått kjennskap til DLA Piper gjennom studiet og syntes spesielt at det virket spennende å jobbe i et internasjonalt advokatfirma.  

– Å være trainee er en gyllen mulighet til å få praktisk erfaring underveis i studiet. I tillegg tar DLA Piper et tydelig samfunnsansvar med blant annet pro bono-arbeid, noe som er viktig for meg hos en fremtidig arbeidsgiver, sier Emil. 

Ina Fredrikke Olsholt går femte studieår på jussen i Bergen, og har gjennom studiet blant annet engasjert seg i revy og foreningsstyret. 

Hva har vært det mest lærerike med oppholdet hos DLA Piper?

– Jeg syns det har vært veldig lærerikt å jobbe med ulike fagområder som man ikke lærer om i løpet av studiet. Videre syns jeg det har vært veldig interessant å se hvordan arbeidshverdagen til en advokatfullmektig ser ut. Jeg må si at det absolutt har gitt mersmak! Det har også vært utrolig hyggelig å bli inkludert i det sosiale miljøet her, som jeg opplever som svært godt, forteller Ina.

Emil trekker frem den allsidige erfaringen et slikt opphold har gitt ham.

– Det beste med oppholdet hos DLA Piper er at jeg har fått innblikk i ulike fagområder. Jeg har ikke vært tilknyttet noen bestemt avdeling og derfor fått mange forskjellige oppgaver. Det har vært interessant å arbeide med alt fra utredninger til prosesskriv. 

Hvordan har arbeidsdagene sett ut?

– Arbeidshverdagene har vært varierte, og jeg har jobbet med oppgaver innen bank og finans, EU og EØS-rett, tvisteløsning, prosedyre og entreprise. Mye av tiden har gått med til arbeidsoppgaver på eget traineekontor. Vi har også fått være med flere dager i retten, noe som har vært veldig lærerikt. Det skjer i tillegg mye sosialt, blant annet felles treninger, fagarrangementer og sosiale aktiviteter etter jobb, sier Emil. 

Ina forteller at hun har jobbet med mange ulike fagområder i løpet av sitt traineeopphold. Blant annet har hun jobbet med entreprise, fast eiendom, restrukturering og arbeidsrett. 

– Arbeidshverdagen har vært variert og blant annet bestått av oppgaver som å foreta rettskildesøk, utarbeide notater, lage utkast til brev og observere i retten, nevner hun. 

Har dere noen tips til andre som vurderer å søke et traineeopphold?

– Jeg anbefaler alle som er interessert i hverdagen på et advokatkontor å søke traineeopphold hos DLA Piper. Som trainee får du være med på masse spennende, og erfaring med arbeidsoppgaver innen en rekke rettsområder. DLA Piper er i tillegg en veldig hyggelig og inkluderende arbeidsplass, forteller Emil. 

– Jeg vil anbefale alle å søke traineeopphold. Ved et traineeopphold lærer du ny materiell juss, samtidig som du får nye utfordringer som vil bidra til læring.  Å jobbe med juss er annerledes enn å studere, og det er derfor svært nyttig, og ikke minst gøy, å ha noe praktisk erfaring med juss. Du vil også bli kjent med nye mennesker, noe som er utrolig hyggelig, sier Ina. 

På spørsmål om hvordan traineene har kombinert oppholdet med studiet, kan Emil fortelle at planlegging er nøkkelordet. 

– Semesteret er langt, og med litt planlegging går det fint å være trainee i fem uker. DLA Piper har i tillegg lagt til rette slik at jeg kan studere på ettermiddager og kvelder.

Foto: DLA Piper