Hva Jussformidlingen driver med

Hvem er vi?

Vi er et gratis rettshjelptiltak drevet av viderekomne jusstudenter tilknyttet UiB. 

Jussformidlingen skal gjennom kvalitetssikret saksbehandling yte gratis rettshjelp til enkeltpersoner, særlig de som trenger det mest! I tillegg til gratis rettshjelp driver Jussformidlingen med rettsopplysende og rettspolitisk 
arbeid. Dette gjør vi blant annet gjennom å holde foredrag, skrive høringsuttalelser og stå på stand.

Aktuelle studenttilbud

Hva du må vite før du søker 

Vi tilbyr jusstudenter stilling som saksbehandler hos oss! Vi ser ikke på karakterer, og vektlegger dine personlige egenskaper og din motivasjon.

Vi ansetter 22 saksbehandlere hvert år, der 10 stykker ansettes vanligvis i mai, og 12 stykker ansettes vanligvis i oktober.

Saksbehandlerne er studenter i sluttfasen av studiene ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Det kreves at jusstudenten har fullført 3. året.

At studentene i innspurten av sluttfasen på studiet tar del i det praktiske liv på denne måten, har vist seg å øke den enkeltes kvalifikasjoner med hensyn til selvstendig juridisk problemløsning. Saksbehandlerne hjelper ikke bare sine klienter, men får også selv verdifull erfaring som rettshjelpere. Etter endt periode hos Jussformidlingen, har studentene arbeidet med minst 20 saker, samt ytt telefonisk bistand og skrevet to juridiske artikler. Dette gir dem et solid fundament for deres videre utvikling som jurister. I tillegg til unik og verdifull erfaring, kan det etter fullført arbeidsperiode på 12 måneder hos oss gi uttelling som et spesialemne på 30 studiepoeng dersom studenten leverer en rapport til vurdering ved fakultetet. 

Vår saksbehandling! 

Som saksbehandler hos oss vil du få tildelt ansvar for dine egne saker. Dette gir deg en god mulighet til å utvikle dine ferdigheter i møte med både klient og motpart i en rettslig tvist. Arbeidet vårt blir gjennomgående kvalitetssikret, slik at du alltid vil ha en kollega ved deg som både vil diskutere og hjelpe deg med å løse ulike spørsmål og problemstillinger du møter på. Når du skriver et rettslig brev, vil dette gjennomleses av to kolleger, og til slutt må brevet godkjennes i et møte med enda flere kolleger, i tillegg en utdannet jurist som jobber på fakultetet. I saker der du har skrevet et brev til motpart, vil du få muligheten til å følge opp saken så langt vi kan strekke oss. Dette innebærer at du kan bistå som prosessfullmektig for din klient blant annet i Trygderetten, Husleietvistutvalget og Forliksrådet. Du kan også få muligheten til å delta i forhandlingsmøte mellom arbeidstaker og arbeidsgiver som representant for vår klient. 

Kom på ALD for å møte våre hyggelige ansatte på stand!

Dersom du ikke kan vente, kan du gjerne ta kontakt med oss på sosiale medier eller sende en e-post til marked@jussformidlingen.no dersom du har spørsmål og er interessert!