I Bing Hodneland fokuserer vi på faglig engasjement, samarbeid og et godt arbeidsmiljø. Dette mener vi er avgjørende for å trives på jobb og kunne tilby klientene våre førsteklasses juridiske tjenester. Som advokatfullmektig får du varierte arbeidsoppgaver og tett faglig oppfølging i våre team innen fast eiendom, entreprise, IT, underholdning, media, arbeidsrett, skatt, avgift, selskapsrett, transaksjoner og tvisteløsning. 

Vi tilbyr jusstudenter lærerike traineeopphold, skriveplass og deltidsstilling som administrativ medhjelper.

Som trainee hos oss får du et skreddersydd opphold tilpasset dine interesseområder. Målet med traineeoppholdet, som vanligvis varer i 4-6 uker, er å gi deg et realistisk bilde av fullmektighverdagen. Du vil få interessante og utfordrende arbeidsoppgaver, og vil samarbeide tett med våre dyktige advokater. I løpet av oppholdet vil du få delta på klientmøter og sannsynligvis få være med i retten. Du vil få tildelt en egen fadder som følger deg opp, og tar deg med på våre faglige og sosiale arrangementer. 

Hvert semester tilbyr vi skriveplass med stipend på kr. 30.000 til minst én student som skriver masteroppgave innenfor våre fagområder. Skriveplass hos oss inkluderer kontorplass med PC og tilgang til bibliotek og juridiske databaser, lunsj i kantinen, veiledningsmuligheter, deltakelse på våre faglige og sosiale aktiviteter, samt mulighet for traineeopphold hvis du ønsker det.

Vi har flere jusstudenter som jobber deltid som medhjelpere for administrasjonen. Arbeidsoppgavene innebærer blant annet å ta imot henvendelser i resepsjonen og per telefon, praktiske oppgaver knyttet til klientmøter og å hjelpe våre øvrige medarbeidere med små og store oppgaver. Du deltar selvfølgelig på alle sosiale arrangementer, og kan melde deg på faglige seminarer hvis det passer med timeplanen din.

Les mer på binghodneland.no.