Codex Advokat

Codex Advokat er et anerkjent advokatfirma med over 80 ansatte. Vi er landsdekkende, og tilbyr tjenester til både næringsdrivende og privatpersoner. Veien til advokatbevilling er kort hos oss. Vi holder til i splitter nye lokaler i Akersgata 51, rett ved Oslo tinghus.

 

I Codex er det flere veier å gå, og vi har som mål at våre advokatfullmektiger skal lykkes. Vi jobber sammen, og vi heier hverandre frem. Alle våre ansatte utgjør et dynamisk, skapende og innovativt miljø. Vi har en god balanse mellom kjønn, kompetanse og erfaring. Vi har stor tilgang på prosedyre, og våre advokatfullmektiger får vanligvis oppfylt prosedyrekravet i løpet av de to første arbeidsårene.

 

I tillegg til gode karakterer og bakgrunn, ser vi etter mennesker som kan formidle engasjement og profesjonalitet – både internt og eksternt. I Codex har vi et hyggelig og uformelt miljø, og vi er opptatte av å dele kunnskap på tvers av avdelingene.

 

Vi ansetter jevnlig nye advokatfullmektiger, tilbyr deltidsstillinger for studenter og opptrer som veileder i Juristforeningens prosedyrekonkurranse i Oslo. I 2017 gikk vårt lag av med seieren.

 

Advokatfullmektig Tonje B. Onsøien – Fast eiendom

Min reise i Codex Advokat
Tonje B. Onsøien begynte i Codex sitt serviceteam da hun gikk på 2. avdeling ved Det juridiske fakultet i Oslo. Arbeidet bestod av enkel saksbehandling, utarbeidelse av juridiske og faktiske utdrag, forberedelse til klientmøter og ellers å bistå advokatene med forefallende arbeid. Etter hvert som hun ble trygg på sine arbeidsoppgaver, fikk Tonje tildelt nye og mer utfordrende arbeidsoppgaver og opplevde derfor arbeidet som dynamisk og lærerikt.

 

«I Codex har jeg fått muligheten til å vokse profesjonelt og tilegne meg ny kunnskap etter hvert som jeg ble trygg på mine arbeidsoppgaver.»

 

I Tonjes siste år som studentmedarbeider bistod hun advokat og partner Erik Snekvik med eiendomsrettslige problemstillinger. Han ble senere hennes veileder under arbeidet med masteroppgaven om ulovfestede passivitetsregler. Tonje fortsatte i Codex etter endt studieløp og arbeider i dag som advokatfullmektig i eiendomsavdelingen med Erik som prinsipal.

 

«Jeg opplever Codex som et advokatfirma hvor man kan bevege seg opp og frem dersom man jobber hardt og etterspør mer ansvar. Dette er også grunnen til at jeg ønsket å fortsette i firmaet som advokatfullmektig etter studiene.»

 

Tonje beskriver firmaet og sine kolleger som faglig dyktige med et sterkt fokus på et godt arbeidsmiljø. Det arrangeres flere sosiale og faglige arrangementer i løpet av året, og her er alle velkomne til å delta.

 

«Den ene dagen sitter vi og diskuterer kompliserte juridiske problemstillinger, og den andre dagen hygger vi oss sammen som venner. For meg er det viktig å arbeide i et firma som både har faglig kompetente medarbeidere og et godt sosialt miljø – og det har Codex absolutt.»

 

Arbeidshverdagen i eiendomsavdelingen er preget av stor variasjon. Tonje bistår i alle typer eiendomssaker, det være seg mangelsaker, husleierett, plan- og bygningssaker eller eiendomstransaksjoner. Som advokatfullmektig i Codex får hun mye ansvar i egne saker og arbeider svært selvstendig.

 

«Vi arbeider i team og hjelper hverandre i ulike saker, men hovedsakelig får jeg egne klienter som jeg selv er ansvarlig for. Jeg synes det er gøy å få eierskap til sakene og dermed mye frihet i hvordan jeg legger opp min arbeidshverdag. Dersom man står fast i en sak er man imidlertid aldri alene ettersom alle i avdelingen mer enn gjerne stiller opp.»

 

Tonje har arbeidet i Codex i nesten fem år, og planlegger å bli her lenge.

 

 

Advokatfullmektig Simen Baastad – Arbeidsrett

Rett fra skolebenken og inn i arbeid
– Jeg begynte å jobbe i Codex rett etter at masteroppgaven var levert. Jeg hadde skrevet en oppgave innenfor arbeidsrett, et fagfelt jeg alltid har hatt lyst til å jobbe med, og var veldig fornøyd med å få jobb i en avdeling som spesialiserte seg på dette, forteller Simen Baastad, som ved nyttår rundet det første året som nyansatt advokatfullmektig i Codex.

 

Codex bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere i alle former for prosesser og tvister knyttet til arbeidsforhold. På denne måten får de fleste fullmektigene fra starten av se de forskjellige sakstypene fra ulike perspektiv, og dette er nyttig når man skal få på plass gode løsninger for klientene.

 

– Det jeg opplever som særlig positivt med å jobbe i Codex er at du får ansvar og tillit helt fra starten av. Allerede den første dagen på kontoret fikk jeg mine egne saker og egne klienter. I løpet av kort tid var jeg i flere rettsmeklinger og forhandlingsmøter. Det var utfordrende samtidig som det var veldig spennende. Og ikke minst gøy!

 

Advokatfullmektig i Høyesterett
Rett før Simen begynte i Codex, hadde en av firmaets advokater fått en sak sluppet inn for Høyesterett. Saken gjaldt gyldigheten av en oppsigelse av en gravid arbeidstaker. Det prinsipielle spørsmålet i saken var hvilket krav som skal stilles til arbeidsgivers beviser for at oppsigelsen av en gravid ansatt skal være saklig.

 

– Det er nok ikke alle nyansatte fullmektiger som kan regne med å få muligheten til å få jobbe med høyesterettssaker det første halvåret, men Simen hadde en god kombinasjon av flaks og dyktighet, forteller advokat Fredrik Lund Skyberg, som førte saken for den gravide kvinnen.

 

– Da det ble klart at jeg fikk føre saken som prøvesak, bestemte vi oss for å sette sammen et team med to personer for å jobbe med den. Min førsteinnskytelse var at jeg ønsket å ha med meg en av mine langt mer erfarne kolleger til dette, særlig med tanke på å kunne trekke på deres prosesserfaring. Jeg har imidlertid ofte latt meg bistå av fullmektiger i retten, og gjort meg veldig gode erfaringer med det. Derfor falt jeg ned på å gå for en fullmektig i stedet.

 

Simen hadde nylig jobbet med internasjonale rettskilder i forbindelse med masteroppgaven, noe som viste seg å komme godt med under saksforberedelsen. Saken hadde en kobling til skandinavisk rett og EU-rett, og Simen fikk ansvaret for å innhente og vurdere de utenlandske rettskildene. Det viste seg at en fullmektig, rett fra skolebenken, var vel så godt egnet til dette arbeidet som en erfaren advokat. Simen fulgte saksforberedelsen tett, og deltok også i arbeidet med å utarbeide disposisjoner for prosedyren, samt at han gjennomførte prøveprosedyrer i dagene før rettssaken. De to dagene rettsforhandlingene varte, satt Simen på plassen rett bak skranken og holdt kontroll på tidsskjema og disposisjon. Da Fredrik, under replikken, trengte henvisninger til to tidligere høyesterettsdommer som ikke lå i det juridiske utdraget, var det Simen som ordnet det. I lunsjen var det selvsagt matpakke og te på advokatrommet som gjaldt.

 

– Det var utrolig gøy og lærerikt å få være med på denne prosessen, forteller Simen. – Jeg hadde aldri trodd jeg skulle få være med på å føre en sak for Høyesterett etter bare noen måneder som fullmektig.

 

Simen har hatt et spennende og lærerikt første år i Codex.

 

– Læringskurven som fullmektig er bratt, men man vokser raskt i rollen. Jeg har fått god støtte og veiledning underveis, så det har gått fint, forteller Simen, og legger til at høyesterettssaken, – den vant vi!