DLA Piper

Norges eneste globale advokatfirma
DLA Piper har kontorer i over 40 land og er også Nordens største advokatfirma med over 440 advokater i Norge, Sverige, Danmark og Finland. For våre ansatte medfører denne internasjonale forankringen helt unike opplæringsprogrammer, muligheter for å bygge internasjonale nettverk og arbeide utenfor Norge. Ved vårt kontor i Oslo er vi omkring 90 advokater som jobber innen alle forretningsjuridiske områder.

For deg som student kan vi tilby følgende;

 

Traineeopphold
Som trainee i DLA Piper får du anledning til å fordype deg i ulike juridiske problemstillinger innenfor forskjellige fagfelt, og omsette den teorien du allerede har tilegnet deg på studiet til praksis. Et traineeopphold strekker seg normalt over fem uker. Etter hvert opphold utarbeider vi en evalueringsrapport. Denne rapporten gjennomgås med deg og trainee-ansvarlig for å gi deg tilbakemelding på ditt opphold hos oss. I tillegg får du en utfyllende attest.

 

Trainee for UNICEF

DLA Piper har også en trainee-ordning hos UNICEF Norge, der du vil være utplassert hos UNICEF store deler av oppholdet. Oppholdet går over ett semester og er en 20 % stilling som fint lar seg kombinere med studiet. Neste ledige plass er våren 2019.

PSA

For å bistå advokatene med kunnskapsforvaltning har vi ansatt Professional Support Assistants (PSA) til flere av våre avdelinger. En PSA samarbeider tett med avdelingsleder og Knowledge Management-ansvarlig, og gir deg som student en unik mulighet for tilegning av kunnskap under studiet.

Skriveplass

Hvert semester tilbyr vi skriveplass og stipend til en masterstudent som skal skrive om et forretningsjuridisk emne. Det innebærer en fast plass hos oss med PC og annet nødvendig utstyr samt et stipend på kr 30 000.

 

Se våre karrieresider jobb.dlapiper.no for mer informasjon.