Finansdepartementet 

CHRISTINE | Skattelovavdelingen

 

Da jeg var nyutdannet fra universitetet, var jeg nok ikke så bevisst på at det kan være spennende, interessant og gøy å jobbe i det offentlige. Jeg hadde ikke hørt om Skattelovavdelingen i Finansdepartementet, og jeg hadde heller ikke skatterettslige fag fra universitetet. Etter studiene jobbet jeg noen år som fullmektig i et advokatfirma. Det er mange i det private som har bakgrunn fra departementene og som snakker varmt om erfaringene herfra. Solid fagmiljø, interessante oppgaver og innsikt i hvordan landet vårt styres er nøkkelord for arbeidet i Finansdepartementet.

 

Jeg har arbeidet i Skattelovavdelingen i litt over seks år, men har nettopp byttet fagområde. Nå er jeg i Seksjon for skatteavtaler og utenlandssaker, som blant annet har ansvaret for Norges skatteavtaler med andre stater. Det er mange hos oss som reiser en del i jobben, og ettersom vi i dag har skatteavtaler med de aller fleste land, innebærer det at hele verden er vårt nedslagsfelt. Ellers arbeider jeg med oppfølgingen av noen av forslagene fra skatteutvalgets utredning om kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi.

 

Jeg bruker min faglige bakgrunn hele tiden! Tilnærmingen til juridiske problemstillinger i departementet skiller seg nok ikke vesentlig fra andre juristarbeidsplasser. Det er jo tryggheten i faget man har som jurist. I departementet kommer i tillegg det politiske aspektet inn i alt vi gjør, og man får innblikk i politiske prosesser som omverdenen ikke får ta del i.

 

Mitt tips er at det kan være lurt å velge fag som er relevante for våre fagområder. På den måten har du noe å bidra med fra første stund, og det blir kanskje lettere å skille seg ut blant flere søkere. Men har du ikke skattefaglig bakgrunn, er det likevel ingen grunn til å la være å søke. Så lenge man har en interesse for fagene, er det fullt mulig å sette seg inn disse underveis i arbeidet; learning by doing.