Glittertind – Tvist og prosedyre er et eget fag

Skrevet av Advokatfullmektig Dagny Ås Hovind

Glittertind har siden oppstarten i 2016 raskt etablert seg som et anerkjent nisjefirma innen sivilrettslig tvisteløsning og prosedyre. I Glittertind jobber vi daglig med alle sidene av kommersiell tvisteløsning, fra forhandlinger og mekling (rettslig og utenrettslig), til rettssaker for både domstolene og ved voldgift. Som medarbeider i Glittertind får man derfor innblikk i alle de ulike sidene av tvisteløsning.

Fagområdene i Glittertind favner bredt, fra kontraktsrett, fast eiendom, selskapsrett og profesjons- og styreansvar, til erstatning- og forsikringsrett, energi og industri og rettslig prøving av offentlig forvaltningsutøvelse. Vi har ett av Norges mest spisskompetente entrepriserettsmiljøer og bistår alle aktører innenfor bygg- og anleggsbransjen. Vi mener samtidig at det å prosedere saker for domstolene er et eget fag, og vi bygger derfor aktivt et miljø der dette dyrkes frem.

Dette skal reflekteres i alle ledd i organisasjonen. Som fullmektig i Glittertind får man derfor tidlig ansvar for egne saker, og mulighet til å finne sin indre prosedyreadvokat, både alene og i samarbeid med andre. Å jobbe med tvist og prosedyre gir en helt særegen arbeidshverdag. Man arbeider ofte med mange saker samtidig som kan være i ulike stadier av en tvisteløsningsprosess, i alt fra strategimøter, forberedelser, forhandlinger og rettssak. Det er derfor viktig å ha kontroll på sine egne saker og frister, slik at man selv kan legge opp en arbeidshverdag som fungerer godt.

På samme måte blir man som trainee alltid inkludert i arbeidet med en rettssak, for eksempel gjennom å skrive stevning, tilsvar og prosesskriv i saker som forberedes, eller ved å delta i selve gjennomføringen av saken. Vi har som mål at alle traineer får være med på en rettsak under oppholdet. Slik ønsker vi å gi traineer et så reelt inntrykk som mulig av hverdagen i Glittertind. Glittertind tar traineeordningen på alvor og bruker den aktivt som rekrutteringsgrunnlag. Derfor har vi som regel kun én trainee av gangen, som inkluderes faglig og sosialt med hele firmaet. Vi tilbyr også skriveplasser og intern veiledning for masterstudenter som vil skrive oppgaver innenfor våre kjerneområder.

I tillegg til å arbeide hardt for våre klienter og være eksperter innenfor våre fagfelt, skal Glittertind drive bærekraftig advokatvirksomhet og ta samfunnsansvar. I begrepet «bærekraft» legger vi en langsiktig tankegang og å tilstrebe en riktig balanse mellom jobb og privatliv for de ansatte. Det er ingen hemmelighet at det tidvis er hektisk å jobbe med tvist og prosedyre. Dette gjelder også hos Glittertind. Samtidig skal det være rom for å hente seg inn igjen mellom slagene.

Som et ledd i å ta vårt samfunnsansvar er vi opptatt av vår tids største utfordring: klima og miljø. Vi jobber aktivt med å håndtere vårt fotavtrykk som bedrift. I tillegg bruker vi vår kompetanse og faglige styrke til å ta på oss saker som bidrar til å dytte verden i riktig retning – som for eksempel i Klimasøksmålet hvor vi bistår Greenpeace og Natur og Ungdom mot staten i en sak om Grunnlovens miljøbestemmelse § 112. Organisasjonene mener at tildelingen av lisenser til petroleumsvirksomhet i Barentshavet gjennom 23. konsesjonsrunde strider med denne grunnlovfestede retten til et sunt og bærekraftig miljø, og at det er begått grove saksbehandlingsfeil i prosessen.

Greenpeace og Natur og Ungdom fikk ikke medhold i kravet sitt i lagmannsretten, men vant frem med at Grunnloven § 112 er en rettighetsbestemmelse som kan håndheves for domstolene. I tillegg fulgte lagmannsretten anførslene om at vedtaket må vurderes ut fra en samlet vurdering av totale utslipp, og at også utslipp fra forbrenning av norsk olje og gass i utlandet er relevant. Dette er viktige prinsipielle avklaringer der staten ikke vant frem med sine standpunkt. Miljøorganisasjonene er naturligvis skuffet over konklusjonen, men er samtidig fornøyde med at dommen er et steg i riktig retning i forhold til tingrettsdommen. Dommen vil bli anket til Høyesterett.

Vi gleder oss til Arbeidslivsdagene i Bergen og ser frem til å møte dere til en hyggelig prat!