Hvem er vi i Harris, og hva kan vi tilby deg som student?

Harris Advokatfirma AS er et vestlandsfirma med hovedkontor i Bergen, som bistår både privatpersoner, kommuner og bedrifter med problemstillinger innen en rekke ulike rettsområder. I løpet av 2022 fikk Harris 17 nye ansatte, og er det største advokatkontoret i Norge med hovedkontor utenfor Oslo. Vi er stadig på jakt etter nye ansatte, og tilbyr deg som student, traineeopphold og skriveplass.

Under ALD 2023 tar vi gjerne imot søknad fra deg som ønsker traineeopphold og/eller skriveplass. 

Som trainee får du muligheten til å oppleve hvordan det er å jobbe som advokatfullmektig hos oss i Harris. Vi har som siktemål at du som trainee skal få prøve deg på flere ulike rettsområder, og gjerne et bestemt rettsområde om du har et konkret interesseområde, samt delta på det som skjer på kontoret mens du er her, blant annet rettssaker, klientmøter med mer. Traineeoppholdet varer i fire uker, og man får første dagen tildelt en kontorplass og en fadder som vil følge deg under oppholdet.

Som skriveplasstudent i Harris vil du få et stipend, en intern veileder, kontorplass med PC, tilgang til både fysisk og digitalt bibliotek, lunsj i kantinen og ta del i de faglige og sosiale arrangementene som finner sted mens du er her. Vi tilbyr skriveplass både vår- og høstsemesteret, med søknadsfrist henholdsvis 10. juni og 1. desember. 

Fra trainee til skriveplass til advokatfullmektig

Mikal Grønhaug Isaksen har både vært trainee og hatt skriveplass hos Harris, og jobber nå som advokatfullmektig hos oss. Vi har tatt en liten prat med Mikal om hvordan han hadde det som trainee og skriveplasstudent, og hvordan han trives i hverdagen som advokatfullmektig. 

Mikal startet som trainee i Harris 

Mikal var trainee hos oss høsten 2019, og fikk prøve seg på en rekke ulike rettsområder under oppholdet. Han trekker frem verdien av å kunne prøve seg på problemstillinger innen ulike rettsområder som student, da man får en helt annen tilnærming til jussen enn den man får gjennom studiet. Han opplevde også traineeoppholdet for å være en fin måte å finne ut av hvilke rettsområder han selv kunne tenke seg å jobbe med.

Under traineeoppholdet ble Mikal også involvert i en sak som skulle prosederes for Høyesterett. Han fikk være med på de innledende forberedelsene, og bistod med både forberedende møter, utarbeidelse av juridisk utdrag og rettskildesøk om sentrale deler av tvistetemaet. Når saken endelig stod for Høyesterett, ble Mikal invitert til å være med den prosederende advokaten til Oslo for å følge saken, noe han synes var veldig lærerikt.

Mikal oppfordrer alle som er nysgjerrige om det er å jobbe som advokatfullmektig, eller som ikke vet hva man ønsker å gjøre etter endt studie, til å søke om et traineeopphold. Han fremhever at et traineeopphold er en fin mulighet til å få et innblikk i hvordan det er å jobbe som advokatfullmektig, da han selv opplevde overgangen fra å være trainee til å være advokatfullmektig som mindre enn han selv hadde trodd. 

.. kom senere tilbake som skriveplasstudent

Høsten etter at Mikal var trainee, kom han tilbake til Harris for å ha skriveplass. Mikal skrev masteroppgave innen kontraktsretten, og ble tildelt en intern veileder med kompetanse innenfor problemstillingen Mikal hadde valgt. 

Mikal fremhever det som verdifullt å ha en intern veileder som hadde en praktisk tilnærming til jussen han skulle skrive om, og som kunne bidra med en noe annen tilnærming enn veiledningen han ble gitt fra fakultetet. Mikal forteller også at han ble utfordret på problemstillingen, og fikk hjelp til å avgrense oppgaven, noe som gjorde det mulig for han å fokusere på de sentrale delene av oppgaven.

Mikal trekker også frem at det var både hyggelig og nyttig å kunne sparre med de andre ansatte på kontoret, samt slå av en prat under lunsjen eller ved kaffemaskinen ved nødvendige avbrekk i skrivingen. Halvåret med å skrive masteroppgave ble brått ikke et like ensomt prosjekt som det å skrive masteroppgave kan være. 

Det er også viktig for Mikal å fremheve at en skriveplass ikke låser deg som student. Han trekker frem verdien av å kunne legge opp dagene som han selv ville, og mulighetene for å komme og gå både sent og tidlig, alt etter hva som passet best for han selv. 

.. og jobber i dag som advokatfullmektig

Gjennom traineeoppholdet og halvåret som skriveplasstudent ble Mikal godt kjent med de ansatte i Harris gjennom både faglige diskusjoner, sosiale arrangementer, fjellturer, fotballtreninger med mer. Han bestemte seg derfor for å søke på stilling som advokatfullmektig, og begynte på avdelingen som arbeider med privatrett høsten 2021.

Selv om Mikal er tilknyttet avdelingen som arbeider med privatrett, og han her hovedsakelig jobber med tingsrett og jordskifte, jobber han også aktivt med både tvangsfullbyrdelses- og førerkortsaker. Han synes selv at dette er av stor verdi, da han får muligheten til å jobbe bredt og finne ut av hva han selv kan tenke seg å spisse seg inn på etter hvert.

I løpet av de 15 månedene som Mikal har jobbet som advokatfullmektig, har han vært i retten fire ganger, gjennomført én rettsmekling og vært fire ganger i forliksrådet. Han liker godt denne delen av jobben, og synes det er spennende at hverdagen innebærer både det å kunne jobbe som juridisk rådgiver og med prosedyresaker.

Avslutningsvis ønsker Mikal å anbefale deg som ønsker en variert og morsom hverdag i et miljø med faglig trygghet å søke på et opphold i Harris, enten som trainee eller skriveplasstudent, da dette er en gylden mulighet til å få et innblikk i hvordan hverdagen er i Harris. 

Helt på tampen: Hvilke råd har du til de som skal være trainee og/eller ha skriveplass?  

– Vær nysgjerrig og prøv å bli kjent med folk, da blir oppholdet enda morsommere. Vær ærlig og ikke tenk at du må være noe annet enn det du er. Det er vel så viktig at du finner ut om dette er et firma med en kultur og et arbeidsmiljø som passer for deg, som visa versa.