Hjort

Fra lesesalen til arbeidslivet

Mange studenter er spente på hvordan overgangen fra studier til arbeidslivet er. Ole Iversen Kalvø ble ansatt i Advokatfirmaet Hjort i april 2018, og deler sine erfaringer som advokatfullmektig.

 

Hva opplever du som den største overgangen fra studiet til arbeidslivet?

Jeg vil si at den største overgangen er det praktiske ved advokatyrket. Den teoretiske kunnskapen som en tilegner seg gjennom studieløpet er helt nødvendig, men det er flere sider ved advokatyrket som er fraværende på studiet. For å gjøre gode advokater av nye fullmektiger er det viktig at arbeidsgivere har et bevisst forhold til disse kunnskapshullene.

Et eksempel på konkrete tiltak i denne sammenheng er Hjorts årlige prosedyreseminar på Finse. Seminaret går over en langhelg og ledes av landets fremste prosedyreadvokater. Som fullmektig er dette en uvurderlig mulighet til å lære noe som ikke står i fokus hos universitetene. I tillegg er det også sosiale arrangement som gjør at man fort blir kjent med kolleger.

 

Hva var grunnen til at du søkte jobb hos Hjort?

Da jeg gikk ut av studiet var jeg opptatt av å finne en arbeidsgiver som passet mine faglige interesser. I første rekke gjaldt dette forretningsjuridiske fag, men jeg ville ikke begrense mulighetene med hensyn til andre fagområder. Som det eneste forretningsjuridiske firmaet med betydelige miljøer også innenfor personjuss, var Hjort derfor en unik og attraktiv arbeidsgiver.

 

Hvordan har du utviklet deg faglig?

Jeg har jobbet med flere fagfelt som jeg ikke hadde vært borti før – læringskurven er bratt og da er det viktig med et arbeidsmiljø som oppmuntrer til grundighet og faglig utvikling. Hjort har et dedikert program til dette: Hjortskolen. Programmet består av jevnlige kurs og seminarer og sørger for faglig påfyll og motivasjon. I dette ligger det også en erkjennelse av at man aldri er ferdig utlært.

 

Karriere hos Hjort

Som fullmektig i Hjort får man god tilgang på prosedyre, både sivile saker og straffesaker. Derfor får våre fullmektiger advokatbevilling raskt, ofte etter to års praksis. Vi vurderer søknader til fullmektigstilling hos oss fortløpende:

https://www.hjort.no/advokatfullmektig

Vi tilbyr studenter traineeordning, stipendordning, fagdager og prosedyreseminarer. https://www.hjort.no/tilbud-til-studenter