Om intervjuordningen

 

Generell informasjon

I forbindelse med ALD avholder mange av aktørene intervjuer for å finne aktuelle kandidater til sine traineeships/praktikantordninger. 

Dersom du har planer om å søke på noen av disse stillingene, anbefaler vi at du setter deg godt inn i hvilke retningslinjer og frister som gjelder. Ofte kreves ikke mer enn CV og karakterutskrift for å søke på selve dagene, men det anbefales også å legge ved en søknad.

ALD har i år inngått et samarbeid med CVideo i forbindelse med Intervjuordningen. CVideo er et firma som jobber med å effektivisere, forenkle og digitalisere rekrutteringsprosessen for aktører. Samarbeidet vil kort fortalt gå ut på å digitalisere Intervjuordningen, ved å la studenter laste opp sine søknader elektronisk. Målet med samarbeidet er å forenkle rekrutteringsprosessen for dere, men også gjøre søknadsprosessen enklere for studentene.

 

Den offentlige dagen

 • Intervjuer vil avholdes den 5. Februar på det Juridiske fakultet.

Den private dagen

 • Fristen for innlevering av søknad til aktørene på den private dagen er kl. 13.00. Det anbefales likevel å være ute i god tid. 
 • Aktørene vil selv kontakte aktuelle kandidater og avtale tidspunkt for intervju.
 • Intervjuene avholdes på ettermiddagen den 6. februar, både på Det juridiske fakultet og Det humanistiske fakultet.
 • Ettersom intervjuene avholdes på to fakulteter, er det avgjørende at de som får flere intervjuer selv legger inn tid mellom disse slik at man rekker å bevege seg mellom fakultetene. Dette er for å unngå forsinkelser.
 • Merk deg også at ALD-styret foretar en CV-trekning. Les om dette lengre ned på siden. 
 • ALD styret vil ikke levere søknadder for studentene i år, dette er fordi vi har digitalisert søknadsprosessen. 

Karakterutskrift og attesterte kopier

Det er opp til hver enkelt student å få tak i av sine egne vitnemål for å legge de ved søknaden. Dette kan gjøres fra www.vitnemalsportalen.no. Vitnemålet kan i ettertid bli kontrollsjekket av aktørene.

 

 

 

 Om CV-trekningen

ALD-styret er godt kjent med at flere opplever karakterpress under Arbeidslivsdagene, og da spesielt på privat dag. Som et ledd i vårt fokus på å senke dette presset, avholder vi derfor en tilfeldig CV-trekning. Dette er fordi vi ønsker at Arbeidslivsdagene skal være kontaktskapende og uavhengig av karakterer. Tidligere har flere studenter fått tilbud om traineeship gjennom ordningen.

Retningslinjer og frister:

 • Lever en lapp med navn og telefonnummer på ALD-stand i Borggården innen kl. 13.00, privat dag, 6 februar.
 • Av de som har meldt seg på, vil det foretas en trekning der det trekkes én kandidat til hver av de private aktørene som avholder intervjuer.
 • Vi vil deretter kontakte de aktuelle studentene som selv må sende mail med CV og karakterutskrift til det aktuelle firmaet.
 • Aktørene vil deretter kontakte sin aktuelle kandidat, og gjennomføre et intervju i løpet av ettermiddagen.
 • For å kunne delta i CV-trekningen, må du ha fullført andre avdeling.

 

Hovedsamarbeidspartnere:
Arrangeres av:
Kontakt:

E-post:

ald@juristforeningen.com

 

Postadresse:

Juristforeningen v/ Arbeidslivsdagene
Magnus Lagabøtes plass 1
5010 Bergen

Besøksadresse:

Det juridiske fakultet, UiB