Om intervjuordningen

 

Generell informasjon

I forbindelse med ALD avholder mange av aktørene intervjuer for å finne aktuelle kandidater til sine traineeships/praktikantordninger. 

Dersom du har planer om å søke på noen av disse stillingene, anbefaler vi at du setter deg godt inn i hvilke retningslinjer og frister som gjelder. Ofte kreves ikke mer enn CV og karakterutskrift for å søke på selve dagene, men det anbefales også å legge ved en søknad.

 

Den offentlige dagen

 • På den offentlige dagen er det to aktører som er med i interjvuordningen, Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) og Konkurransetilsynet.
 • Intervjuer vil avholdes den 6. Februar på det Juridiske fakultet.

Den private dagen

 • Fristen for innlevering av søknad til aktørene på den private dagen er kl. 13.00. Det anbefales likevel å være ute i god tid. Det vil også være mulighet for å levere søknaden til ALD-standen. Mer informasjon om dette nedenfor.
 • Aktørene vil selv kontakte aktuelle kandidater og avtale tidspunkt for intervju.
 • Intervjuene avholdes på ettermiddagen den 7. februar, både på Det juridiske fakultet og Det humanistiske fakultet.
 • Ettersom intervjuene avholdes på to fakulteter, er det avgjørende at de som får flere intervjuer selv legger inn tid mellom disse slik at man rekker å bevege seg mellom fakultetene. Dette er for å unngå forsinkelser.
 • Merk deg også at ALD-styret foretar en CV-trekning. Les om dette lengre ned på siden. 
 • I år åpner vi også opp for at studenter kan levere søknaden inn til ALD-standen. Hvilken aktør søknaden skal leveres til må da være merket tydelig på konvolutten. På slutten av dagen, eller etter behov, vil vi gå rundt og levere søknadene til aktørene. Denne ordningen er en del av våre tiltak for å senke presset under dagene.

Karakterutskrift og attesterte kopier

Det juridiske fakultet har sluttet å sende ut attesterte vitnemål på papir. Dette skjer nå elektronisk. Det er opp til hver enkelt student å få tak i utskrift av sine karakterer for å legge de ved søknaden. Utskriften kan gjøres fra www.vitnemalsportalen.no. Karakterutskriften kan i ettertid bli kontrollsjekket av aktørene.

 

 

Om CV-trekningen

ALD-styret er godt kjent med at flere opplever karakterpress under Arbeidslivsdagene, og da spesielt på privat dag. Som et ledd i vårt fokus på å senke dette presset, avholder vi derfor en tilfeldig CV-trekning. Dette er fordi vi ønsker at Arbeidslivsdagene skal være en mulighet uavhengig av karakterer. Tidligere har flere studenter fått tilbud om traineeship gjennom ordningen.

Retningslinjer og frister:

 • Tilfeldig CV-trekning foregår kun på privat dag.
 • Søknad med tilhørende CV og karakterutskrift må leveres til ALD- styrets informasjonsstand i Borggården innen kl. 13.00.
 • Søknaden må leveres i en konvolutt med navn og telefonnummer. 
 • Av de som har levert CV, vil det foretas en trekning der det trekkes én kandidat til hver av de private aktørene som avholder intervjuer.
 • Aktørene vil selv kontakte sin aktuelle kandidat, og gjennomføre et intervju i løpet av ettermiddagen.
 • For å kunne delta i CV-trekningen, må du ha fullført andre avdeling.

 

Hovedsamarbeidspartnere:
Arrangeres av:
Kontakt:

E-post:

ald@juristforeningen.com

 

Postadresse:

Juristforeningen v/ Arbeidslivsdagene
Magnus Lagabøtes plass 1
5010 Bergen

Besøksadresse:

Det juridiske fakultet, UiB