Flinke forelesere, viktig og betydningsfullt fag og gode jobbmuligheter etterpå. To tidligere Bergens-studenter forteller om hva juriststudiet har betydd for dem – og om deres nye arbeidsgiver Inventura. 

Karl Sletbakk var ferdig med jusstudiet i Bergen i juni 2022. Han har med andre ord nettopp begynt i arbeidslivet. Hans kollega Saffa Galal ble ferdig i Bergen i 2018, og har noen år på baken allerede. Men begge er veldig glade for at de valgte jussen – og at de valgte jobb i Inventura.

Jurist på grunn av Suits?

– Jussen har et voldsomt omfang og anvendbarhet, både privat og profesjonelt, sier Karl Sletbakk om hvorfor han ble jurist. – Dessuten hadde nok tv-serien «Suits» en viss påvirkning også, i tillegg til at jeg alltid har likt å argumentere! 

Saffa Galal har også valgt jussen fordi den er viktig: – Jeg har alltid hatt stor interesse for lover og regler, og deres betydning for samfunnet. Jeg har vel egentlig visst at jeg skulle bli jurist siden jeg var barn.

Om selve studietiden trekker begge to frem de flinke foreleserne i Bergen, og det fantastiske studentmiljøet som viktige grunner til å trives. På den andre siden husker Saffa studietiden som en mer eller mindre konstant eksamensperiode, som var veldig stressende. Karl var dessuten student under pandemien, og gikk fra glede og liv og røre på campus, til et tristere hjemmekontor i et nedstengt samfunn. 

Vil ha ansvar og lære mer

Begge har altså valgt Inventura som arbeidsgiver med et par års mellomrom, men med ganske like begrunnelser: 

– Jeg ønsker meg ansvar, tillit og mulighet til læring og personlig utvikling, sier Karl. – I Inventura får jeg virkelig alt det – kombinert med god oppfølging og gode kolleger. Saffa er helt enig: – Her hos Inventura jobber vi i tverrfaglige team, med spennende prosjekter og i ulike bransjer. Det gjør hverdagen spennende, og læringskurven bratt. 

– Dessuten er Inventura riktig sted å være dersom du ønsker å bli en flink prosjektleder. Her er det rom både for jus-eksperten, og juristen som vil være prosjektleder, påpeker hun. 

Sosialt miljø viktig

Både Saffa og Karl er opptatt av miljøet og verdiene på en arbeidsplass: – Jeg anbefaler alle jurister å forsøke å få et grundig og ærlig inntrykk av det sosiale miljøet på arbeidsplassen. For min del er det utrolig givende å få lov til å samarbeide med såpass mange kunnskapsrike mennesker som alle ønsker å spille hverandre gode, uten et fnugg av spisse albuer, sier Karl. 

Saffa er enig: – Om ti år håper jeg at jeg fortsatt jobber i Inventura, med interessante og varierte arbeidsoppgaver – og hyggelige kolleger.