klagenemda

 

Om Klagenemndssekretariatet

Klagenemndssekretariatet er en av Bergens mest spennende arbeidsplasser for både erfarne og nyutdannede jurister. Hvis du jobber hos oss får du jobbe med Norges dyktigste jurister innen sine fagfelt.

Hvem er vi?

Klagenemndssekretariatet ble opprettet 1. april 2017, og ligger i Bergen. Organisatorisk er Klagenemndssekretariatet underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Organet har pt. 14 ansatte.

Klagenemndssekretariatet er et saksforberedende organ for seks ulike klagenemnder:

  • Klagenemnda for offentlige anskaffelser
  • Konkurranseklagenemnda
  • Medieklagenemnda
  • Stiftelsesklagenemnda
  • Lotterinemnda
  • Frivillighetsregisternemnda

Direktør for Klagenemndssekretariatet, Anneline Vingsgård, sier at «juristjobb hos oss er attraktivt fordi den enkelte jobber selvstendig med kompliserte regelverk som gir verdifull kompetanse. Våre jurister har en bratt lærekurve i et godt sosialt miljø og med god veiledning fra erfarne jurister».

 

Skriveplass og masterstipend og lønnet traineeordning

Klagenemndssekretariatet tilbyr både masterstipend med skriveplass for jusstudenter som ønsker å skrive innenfor rettsområdet offentlige anskaffelser, og lønnet traineeordning i hhv juni og august 2019.

Et masterstipend er på kr 10 000, og vi kan tilby kontorplass og fri adgang til vårt bibliotek. Med skriveplass hos oss blir du en del av et sterkt fagmiljø på fagområdet offentlige anskaffelser, og du vil kunne få rådgivning til din aktuelle problemstilling. I tillegg vil du bli en del av et svært godt sosialt miljø.

Søknad med problemstilling og karakterutskrift sendes til personal@knse.no. Frist for søknad til vårsemesteret er: 20. januar 2019. Frist for søknad til traineeordning er: 12. mai 2019.

Vi ser frem til å høre fra deg!

 

Sveinung forteller om hvordan det er å være student og ha skriveplass hos Klagenemndssekretariatet høsten 2018

Hausten 2018 har eg hatt skriveplass hjå Klagenemndssekretariatet i Bergen, der eg har skrive masteroppgåve innanfor rettsområdet offentlege anskaffingar. Gode diskusjonar med dyktige og erfarne fagfolk har gjedd meg god innsikt og forståing for rettsområdet, noko som utan tvil har heva kvaliteten på masteroppgåva. Arbeidsmiljøet er fantastisk og eg har blitt kjend med utelukkande koselige kollegaer som alltid er hjelpsame.og vil slå av ein prat. Vidare har eg utan unntak blitt inkludert både faglig og sosialt, anten det er å få bli med på KOFA-konferansen eller fjelltur og stand up.

Som student blir ein veldig bortskjemt av å ha skriveplass hjå KNS. I tillegg til å arbeide rundt fagfolk, har eg hatt mitt eige kontor og tilgang på bibliotek fullt av faglitteratur, kjøkken og kaffimaskin(!), samt personalkantine og treningsrom. Med slike gode har eg fått fokusert fullt og heilt på masteroppgåva.

Tida med skriveplass i KNS, og kollegaene her, har opna augo mine for eit svært interessant fagområde og gjedd meg meirsmak på arbeidslivet. Eg rådar alle jusstudentar som skal skrive om eit relevant tema å søke.

Les mer om oss på www.klagenemndssekretariatet.no