• Hvem er vi?

Kommuneadvokaten i Oslo («KAO») er et stort offentlig advokatkontor med ca. 25 advokater. Hovedklienten er Oslo kommune, og vi yter juridisk bistand til bystyret, byrådet og øvrige deler av kommunen. Vi holder til i trivelige lokaler ved Rådhuset i Oslo.

  • Hvorfor arbeide hos KAO?

Oslo kommune er en av landets største virksomheter, og som kommunens advokat får vi arbeide med både varierte og interessante arbeidsoppgaver innenfor en rekke rettsområder. Dette kan for eksempel være knyttet til det at Oslo kommune er blant virksomhetene som inngår flest kontrakter, har et stort antall ansatte, eller at kommunen utøver forvaltningsmyndighet på en rekke områder. Dette gjør at KAO er blant landets mest varierte sivilrettslige advokatkontorer. Med kommunen som klient får vi også profesjonelle klientkontakter som det er lett å samarbeide med.

Utover det rent juridiske, kan sakene også reise krevende og interessante problemstillinger av økonomisk, menneskelig eller strategisk karakter.

Hos KAO får advokatene og advokatfullmektigene tidlig ansvar for egne saker, med tett oppfølgning fra mer erfarne advokater. Vi har stor frihet til å bestemme over egen arbeidshverdag. Våre advokater og advokatfullmektiger går jevnlig i retten, og advokatfullmektiger hos oss får advokatbevilling etter to år.

Vi har et uformelt, hyggelig miljø, med engasjerte advokater og gode faglige diskusjoner. Det er åpne dører, og ingen faktureringskrav.

Hvis du har lyst til å arbeide variert og gå jevnlig i retten, er KAO altså stedet for deg.

  • Eksempler på saker KAO har arbeidet med

Menneskerettigheter

Kommuneadvokaten behandler jevnlig saker som aktualiserer menneskerettslige problemstillinger. For eksempel var Kommuneadvokaten rettslig medhjelper da Høyesterett i februar 2020 behandlet flere barnevernssaker i storkammer. Høyesterettsbehandlingen skjedde i kjølvannet av EMDs behandling av en rekke saker om norsk barnevern.

El-sparkesykler

Antallet el-sparkesykler for utleie har økt de siste årene i Oslo. Sommeren 2021 vedtok Oslo kommune en forskrift som regulerer utleie av el-sparkesykler fra offentlig grunn. Tre utleieselskaper begjærte midlertidig forføyning mot Oslo kommune og hevdet at deler av forskriften var i strid med EØS-avtalen. Kommuneadvokaten var Oslo kommunes prosessfullmektig i saken. Utleieselskapene fikk ikke medhold i Oslo tingrett. Ett selskap anket til Borgarting lagmannsrett, men fikk ikke medhold der.

Entrepriserett

Oslo kommune har omfattende byggevirksomhet, og Kommuneadvokaten har jevnlig rådgivnings- og prosedyreoppdrag innen entrepriserettens område. Det gjelder alt fra skoler og vannrenseanlegg til kjente bygg som Holmenkollbakken, Munch-museet og Deichman. For eksempel var kommuneadvokaten nylig prosessfullmektig i en entreprisetvist om nye Jordal Amfi –  den nye ishockeyhallen på Vålerenga. Tvistesummen var på 450 mill., og hovedforhandlingen gikk over 10 uker. Dom falt i juli, og innebærer at kommunen skal betale ca. 1/4 av omtvistede krav fra entreprenøren. Kommunen fikk medhold i ca. 1/3 av sine motkrav. Dommen er ikke rettskraftig.

  • Karrieremuligheter hos KAO for studenter

Vi ansetter jusstudenter som lønnede traineer for en periode på fire uker. Som trainee hos oss får du et innblikk i arbeidshverdagen ved et offentlig advokatkontor. Dette innebærer at du blir en del av vårt trivelige og uformelle arbeidsmiljø og du vil få varierte og utfordrende arbeidsoppgaver. Du kommer til å arbeide med konkrete saker sammen med advokater ved kontoret, og være med på gjennomføring av en sak for retten. Du vil få tildelt en av kontorets advokater som veileder/fadder under oppholdet.

Neste søknadsfrist er 17. februar 2023. Oppholdet gjennomføres i utgangspunktet høstsemesteret 2023, men også andre perioder kan være aktuelle. Du bør være ferdig med tredje studieår ved tiltredelse, og ha gode resultater.