Et trygt miljø hvor man unner hverandre suksess

Tett faglig oppfølgning, utfordrende problemstillinger, stort læringsutbytte og et inkluderende miljø hvor man unner hverandre suksess. Jeg anbefaler og oppfordrer alle studenter til å være trainee hos Magnus Legal. 

Mitt navn er Jarand Hanto Aarhus og jeg går femte avdeling ved universitetet i Bergen. Jeg har vært trainee siden januar og skal skrive masteroppgave som stipendiat ved Bergenskontoret. Hos Magnus Legal har jeg lært mer på et drøyt halvår enn fire år på studiet. 

Hverdagen som forretningsadvokat

Som trainee har jeg fått jobbe med et bredt spekter av forretningsjuridiske problemstillinger, fra skatt og avgifter, til selskapsrett, arbeidsrett og obligasjonsrett for å nevne noen. Magnus Legal sin trainee-ordning gjør at man jobber en dag i uken over (minst) et semester. Som deltidsansatt får man tildelt «egne» saker, selvsagt godt hjulpet av en senioradvokat eller partner. Slik får man muligheten til å utvikle seg over tid og et større ansvar enn ved tradisjonelle trainee-ordninger i de store advokatfirmaene. Dette gir etter min mening en mer genuin smakebit på hverdagen som forretningsadvokat. Dessuten tror jeg man blir langt bedre integrert sosialt. 

Internasjonal kundeportefølje

En internasjonal kundeportefølje gjør at man jobber med interessante problemstillinger både nasjonalt og over landegrenser. Jeg har jobbet mye med skattemessige problemstillinger knyttet til internasjonale konsern og selskapsstrukturer. Som for eksempel ved å skrive betenkninger med utgangspunkt i skatteavtaler og gi konkrete anbefalinger for den videre forretningsdriften. Samt for eksempel å skrive tilsvar til skattemyndighetene og utforme kontrakter. 

Rettsak

Jeg har også fått delta i en rettssak som gjaldt panteheftelser i tingretten. I samarbeid med advokaten fikk jeg delta i klientmøter, skrive prosesskriv og deler av prosedyren.  Jeg opplever at mine innspill og vurderinger blir seriøst vurdert på lik linje med andres. Som trainee behandles man som en av laget. 

Oppfølging fra partnere og senioradvokater

Magnus Legal er et mellomstort advokatfirma. Som trainee har dette den klare fordelen at det gjør tilgangen til partnerne desto større. Man jobber tett på både senioradvokater og partnere som finner glede i å veilede studenter. Det er en flat struktur hvor man heier hverandre frem. Oppfølgningen har vært upåklagelig. Nysgjerrighet oppfordres. Det er lav terskel for å stille spørsmål og man møtes med tålmodighet og engasjement. Jeg er ikke i tvil om at dette er en stor del av grunnen til at læringsutbyttet har vært så stort hos Magnus Legal. 

Sosialt miljø

Jeg begynte som trainee under Covid-restriksjoner. Til tross for dette har jeg følt meg inkludert på kontoret fra første dag. Det er et hyggelig arbeidsmiljø hvor man blir en integrert del av laget selv som trainee. Jeg har fått delta på alt av sosiale arrangementer i regi av Magnus Legal, som for eksempel firmaturer. 

Ønsker du praktisk erfaring, et godt læringsutbytte og muligheten til å bryne deg på utfordrende rettslige problemstillinger i et trygt miljø hvor man unner hverandre suksess er Magnus Legal perfekt for deg. Med kontorer i Bergen, Oslo, Stavanger og Trondheim, anbefaler jeg alle studenter å søke som trainee hos Magnus Legal.  

https://www.magnuslegal.no/om-oss/karriere/.