Om Arbeidslivsdagene

 

Arbeidslivsdagene (ALD) er et studentdrevet arrangement som har som formål å være bindeleddet mellom UiBs jusstudenter og aktører fra arbeidslivet. Målet er å gi studentene et innblikk i alle mulighetene jussutdannelsen gir, samt å knytte bekjentskaper mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Arrangementet avholdes hvert år i februar måned i lokalene til Det juridiske fakultet ved UiB, og studenter fra alle avdelinger kan delta.

ALD består av flere arrangementer og er delt inn i frivillig, offentlig og privat messedag. Her står aktører fra arbeidslivet på stand i fakultetets fellesarealer og avholder bedriftspresentasjoner i auditoriene. På ettermiddagen disse dagene avholder flere aktører intervjuer med aktuelle kandidater til sine praktikant-/traineeordninger. Messedagene avsluttes med et kveldsarrangement på et av Bergens utesteder, hvor det legges til rette for uformell mingling.

ALD er et samarbeidsprosjekt mellom Juristforeningen i Bergen og ELSA Bergen. Styret i ALD består av åtte representanter som velges på foreningenes generalforsamlinger i vårsemesteret.

For jevnlige oppdateringer, følg oss på vår Facebookside.

Har du lyst til å engasjere deg i ALD? Følg med på Facebook siden vår for å finne ut når vi åpner for søknader til verv, assistenter eller verter!

STYRET 2019/2020

Foto: Eline Benedikte Bech Rosendal

Victoria Høyersten Holm

Victoria Høyersten Holm

Leder

ald@juristforeningen.com

Mathea Kvadsheim

Nestleder

nestleder.ald@juristforeningen.com

 

 

Annelin Sødal

Annelin Sødal

Arrangementsansvarlig

ald.arr@juristforeningen.com

Josefine Berg

Josefine Berg

Bedriftskontakt

bedriftskontakt1.ald@juristforeningen.com

Selma Leuckfeld Pedersen

Selma Leuckfeld Pedersen

Økonomiansvarlig

ald.okonomi@juristforeningen.com

Kristine Fløystad Dahl

Kristine Fløystad Dahl

Bedriftskontakt

bedriftskontakt2.ald@juristforeningen.com

Emma Lindflaten

Emma Lindflaten

Markedsansvarlig

ald.marked@juristforeningen.com

Jens Kristian Sæther

Jens Kristian Sæther

Bedriftskontakt

bedriftskontakt3.ald@juristforeningen.com

Hovedsamarbeidspartnere:
Arrangeres av:
Kontakt:

E-post:

ald@juristforeningen.com

 

Postadresse:

Juristforeningen v/ Arbeidslivsdagene
Magnus Lagabøtes plass 1
5010 Bergen

Besøksadresse: