Arbeidslivsdagene (ALD) er et studentdrevet arrangement som har som formål å være bindeleddet mellom UiBs jusstudenter og aktører fra arbeidslivet. Målet er å gi studentene et innblikk i alle mulighetene jussutdannelsen gir, samt å knytte bekjentskaper mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Arrangementet avholdes hvert år i lokalene til Det juridiske fakultet ved UiB, og studenter fra alle avdelinger kan delta. ALD 2023 arrangeres 25. og 26. januar.

Til vanlig består ALD av flere arrangementer og er delt inn i frivillig, offentlig og privat messedag. Her står aktører fra arbeidslivet på stand i fakultetets fellesarealer og avholder bedriftspresentasjoner i auditoriene. På ettermiddagen disse dagene avholder flere aktører intervjuer med aktuelle kandidater til sine praktikant-/traineeordninger. Messedagene avsluttes med et kveldsarrangement på et av Bergens utesteder, hvor det legges til rette for uformell mingling.

ALD er et samarbeidsprosjekt mellom Juristforeningen i Bergen og ELSA Bergen. Styret i ALD består av åtte representanter som velges på foreningenes generalforsamlinger i vårsemesteret.

For jevnlige oppdateringer, følg oss på vår Facebookside.

Har du lyst til å engasjere deg i ALD? Følg med på Facebook siden vår for å finne ut når vi åpner for søknader til verv, assistenter eller verter!

Link til CVideo søkeportal: https://app.cvideo.no/aldbergen

STYRET 2022/2023

Foto: Eilert Midttun Rostrup