Presentasjoner under messedagene

Her finner du en oversikt over når de ulike aktørene avholder presentasjoner under messedagene.

Det vil kun være anledning til å forlate auditoriumet i pausene.

Offentlig dag – 6. februar

Bedriftspresentasjoner

Auditorium 2

10.00    FLO

10.20    Skatteetaten

10.40    Konkurransetilsynet

Loddtrekning og pause

11.15      Høyesterett

11.35     Regjeringsadvokaten

11.55     Lovavdelingen

Loddtrekning og pause

12.30     Sivilombudsmannen

12.50     Kommuneadvokaten

        Loddtrekning og pause

13.20     Det juridiske fakultet

13.40     ESA

Loddtrekning

Privat dag – 7. februar 

Temapresentasjoner

Auditorium 2

10.00 Wikborg Rein

«Livet som transaksjonsadvokat »

10.25 BAHR

«Fullmektig i BAHR, teamarbeid og individuell prestasjon i tvistesaker»

10.50 Wiersholm

«Veien til advokatfullmektig – tips og triks»

Loddtrekning og pause

12.00 Hjort

«Hva er private granskninger»

12.25 Kvale

«Hvordan lykkes med traineeoppholdet?»

12.50 Haavind

«Den teknologiske revolusjon – Juridisk rådgivning i en stadig mer digitalisert verden»

          Loddtrekning og pause

13.30 Selmer

«Livet som immaterialrettsadvokat – behind the scenes»

13.55 Harris

«Bør kvinner bli advokater»

         Loddtrekning

 

Premier ved deltagelse på bedriftspresentasjoner

I god ALD-tradisjon vil det også i år bli avholdt loddtrekning av flotte premier i forbindelse med deltagelse på de ulike bedriftspresentasjonene, både på den offentlige dagen 6. februar og den private 7. februar.

Det vil altså være gode muligheter for å forlate bedriftspresentasjonene både med rikelig kunnskap om bedriftene og flotte premier!

Retningslinjene for å være med i loddtrekningen:

Alle som deltar på bedriftspresentasjoner under messedagene vil få utdelt et lodd i det de går inn i auditoriet for å se på en bedriftspresentasjon. Det deles ut ett lodd per bolk på tre bedrifter, og loddtrekningen vil skje rett etter disse tre aktørene har avholdt sine presentasjoner.


 

Hovedsamarbeidspartnere:
Arrangeres av:
Kontakt:

E-post:

ald@juristforeningen.com

 

Postadresse:

Juristforeningen v/ Arbeidslivsdagene
Magnus Lagabøtes plass 1
5010 Bergen

Besøksadresse: