Er du en av Statens vegvesen sine fremtidige jurister?

Statens vegvesen bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier. Vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standard for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester, sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøvennlige transportvalg.

For å utføre det samfunnsoppdraget vi er satt til trenger vi engasjerte jurister i ulike deler av Statens vegvesen sin organisasjon.

Vi jobber blant annet med:

  • Kontrakts- og entrepriserett
  • Offentlige anskaffelser
  • Erstatningsrett
  • Forvaltningsrett
  • Vegtrafikklovgivning
  • Veglova
  • Tingsrett
  • Personvernlovgivning
  • Skjønns- og ekspropriasjonsrett
Vi vil gjerne hilse på deg på ALD.