Det finnes mange grunner til å søke om traineeopphold og skriveplass, men hva sier studentene selv?

Arntzen de Besche startet 2020 med tre nye traineer og to nye oppgaveskrivere ved vårt Oslo-kontor. I forkant av ALD Bergen har vi spurt dem om hvorfor de ønsket å være trainee og oppgaveskriver hos Arntzen de Besche. Vi håper flere studenter ved Universitet i Bergen blir inspirert til å gjøre det samme.

 

Hvorfor bør studenter søke traineeopphold i et forretningsjuridisk advokatfirma?
– Å arbeide med forretningsjus innebærer å håndtere utfordrende problemstillinger og finne løsninger i grensesnittet mellom juss og kommersielle forhold. Som trainee får vi erfaring med å bruke jussen til å løse klientenes utfordringer, noe som gjør at vi også får mye innsikt i bransjen klientene jobber i. Dette kan være alt fra bank og finans til havnæringen.

– Noe av det beste med å være trainee i et forretningsjuridisk advokatfirma er at vi får innblikk i mange forskjellige rettsområder, også rettsområder som vi ikke har på studiet. Det er veldig interessant. I tillegg får vi jobbet mye mer spisset enn på studiet, slik at vi kan konsentrere oss om noen få problemstillinger og gå i dybden på dem.

 

Hvorfor bør studenter søke traineeopphold hos Arntzen de Besche?
– Min erfaring som trainee er at Arntzen de Besche verdsetter teamarbeid høyt, noe som også gir et godt sosialt arbeidsmiljø hvor de ansatte trives. Som trainee hos Arntzen de Besche har realiteten svart til forventningene, og jeg har fått arbeide med saker innenfor et bredt spekter av rettsområder og brynt meg på problemstillinger jeg ikke har møtt gjennom studiene.

– Det er veldig spennende å jobbe som trainee i Arntzen de Besche. Jeg har fått innblikk i en advokathverdag som er fylt med mye variert arbeid og en bratt læringskurve. Det jeg liker best med firmaet er ydmykheten og den inkluderende kulturen i selskapet. Kollegaene er jordnære og tar godt vare på oss som er her på traineeopphold, samtidig som vi er en sammensveiset gjeng. Dette skaper en veldig lav terskel for å spørre om hjelp og slå av en prat.

 

Hva gjør en trainee hos Arntzen de Besche?
– Som trainee får jeg først og fremst prøvd meg på oppgaver som en advokatfullmektig kan møte i sin arbeidshverdag. Det kan være å skrive juridiske notater, gjøre rettskildesøk, delta i forberedelsen av rettssaker samt delta i klientmøter. Alle traineer får tildelt en fadder som sørger for at studentene får nok av spennende og passende oppgaver i løpet av oppholdet.

– Det faktum at traineeoppholdet er tilnærmet lik hverdagen til en advokatfullmektig har gjort det lettere for meg å vurdere om jeg vil arbeide som forretningsadvokat etter studiet.

 

Hvordan opplever dere det å være oppgaveskriver?
– Livet som oppgaveskriver er spennende. Hos Arntzen de Besche får jeg muligheten til å prate med erfarne og dyktige advokater om masteroppgaven min. Allerede i starten av semesteret har jeg fått god bistand med vinklingen av oppgaven. Jeg vil anbefale å søke på skriveplass hos Arntzen de Besche; det er ikke hver dag du som student får anledning til å snakke med advokatene som har prosedert sakene du skriver om i oppgaven.

– Kloke hoder å sparre med, enkel tilgang til kilder og moderne kontorer gjør Arntzen de Besche til et optimalt miljø for masterarbeidet. Som oppgaveskriver hos Arntzen de Besche er du en integrert del av firmaet. Du inviteres til interne foredrag og kurs, noe som gir mulighet til læring også utenfor masteremnet. Dette kan være ypperlige anledninger til å stake ut kursen videre når arbeidslivet nærmer seg.

– Arbeidet med masteroppgaven kan bli ensformig i lengden. Når det stritter litt imot kan det være til hjelp å ha erfarne advokater tilgjengelig for diskusjon på nabokontorene. I hverdagen ellers er treningsrommet, kaffepauser og lunsj med de ansatte mildt sagt velkomne avbrekk. Arntzen de Besche fletter alt dette sammen på en måte som både er profesjonell og naturlig, og som igjen gir solide rammer for innspurten av studietiden.

«Et traineeopphold regnes som den beste måten å finne ut om advokatyrket er noe for deg. Du får et unikt innblikk i arbeidshverdagen i et advokatfirma, og du vil gjennom arbeidet med konkrete saker lære masse som du vil få nytte av uansett hva du skulle velge å gjøre senere.»

Erlend Haaskjold, partner og leder for Rekrutteringsgruppen