DNB-advokatene

 

Hvem er vi? 

DNB-advokatene er DNB-konsernets advokatkontor med over 50 advokater lokalisert i Oslo og Bergen. Vi i DNB-advokatene har som mål å være Norges beste interne advokatmiljø og det ledende advokatmiljøet på våre kjerneområder.

Forretningsmessig kompetanse

DNB er et av Nordens største finanskonsern, og som advokat hos oss får du dermed en unik mulighet til å utvikle solid kompetanse – ikke bare innen de juridiske fagområdene, men også innenfor de ulike forretningsområdene i bank- og finansverdenen. 

DNB er bransjeledende

En bank spiller en svært viktig rolle i næringsliv og privatliv, men hvorfor akkurat DNB? Som bransjeledende er det større oppdrag, flere oppdrag og mer varierte oppdrag. DNB tiltrekker seg på den måten den beste kompetansen, både hos DNB-advokatene og andre områder i banken. 

Rettsområder

Selv om jus innen bank og finans kan ses på som en spesialisering i seg selv, jobber vi innenfor mange ulike fagområder. Sentralt står blant annet selskapsrett, konkurs/restrukturering, kontraktsrett, børs- og verdipapirrett, forsikringsrett, arbeidsrett, IT, personvern og tvisteløsning – samt problemstillinger knyttet til ny teknologi og nye betalingsløsninger. Du får bruk for det du har lært på studiet, men også muligheten til å bli kjent med nye rettsområder.

Hvorfor DNB-advokatene?

Hos oss får du et innblikk i hvordan det er å arbeide som in-house advokat i miljøet hos Norges ledende bank, DNB. Vi jobber med spennende og varierte oppdrag for hele DNB-konsernet, tett på oppdragsgiverne våre fra de ulike miljøene i banken. Du får ta aktiv del i spennende prosjekter, for tiden med mye fokus på utvikling av nye produkter som driver bank og finans inn i fremtiden. 

Som intern hos oss får du en egen fadder, tett oppfølging under hele oppholdet, og du får delta på interne kurs, seminarer og sosiale arrangementer. Du blir tilknyttet en av våre fire seksjoner: 

  • Kreditt og transaksjoner
  • Innovasjon og teknologi
  • Sparing og investering
  • Tvisteløsning og etterlevelse

 

 

Eksempler på saker vi jobber med:

 

  • Kreditt til bedriftskunder, både store internasjonale selskaper og små/mellomstore bedrifter. Ofte sikret med pant og garantier. Forståelse for kundens virksomhet er sentralt.

 

  • Ny finansavtalelov forventet å tre i kraft i 2021. Her har vi bistått med høringsuttalelser, og vi gir råd til DNB i forbindelse med implementering av den nye loven.

 

  • DNB sitter på mye data og kundeinnsikt. Analyse av slike data kan gi spennende muligheter, men stiller også strenge krav til blant annet å behandle personopplysninger i tråd med loven. Her er det viktig med gode advokater.

 

  • Justina, DNB-advokatenes chatbot, kan svare på spørsmål om jus innen personmarkedet. Hun er opplært av DNB-advokatene, blant annet studenter som har vært ansatt hos DNB-advokatene og jobbet med Justina ved siden av studiene.

 

  • DNB er helt avhengig av tillatelse fra offentlige myndigheter for å kunne drive sin virksomhet. Dette forutsetter at DNB overholder alle lover og regler som gjelder for virksomheten. Her spiller DNB-advokatene en viktig rolle, i samarbeid med andre miljø i banken.

 

  • Som en stor samfunnsaktør kan DNB bidra positivt for klima og miljø, både alene og ved å påvirke kunder. Eksempelvis stille krav til kunden eller motivere økonomisk, i tråd med ulike markedsstandarder og etter hvert EUs klassifiseringssystem (taksonomi) for bærekraftig økonomisk aktivitet.


Tre på hjemmekontor: Hva liker du best med å jobbe som DNB-advokat?


 Adnan Marić:

Som DNB-advokat jobber jeg med spennende juridiske problemstillinger, samtidig som jeg får ta del i interessante kommersielle diskusjoner. Det beste med jobben er likevel at jeg får muligheten til å jobbe med dyktige og hyggelige kollegaer hver dag!

 

Eva Terese Daugstad:

Det beste med å jobbe i DNB er at jeg får muligheten til å jobbe med noen av de mest spennende sakene innenfor mitt saksfelt. I tillegg er det et stort pluss at jeg har veldig imøtekommende og kompetente kolleger.

 

Oddbjørn Aarestrup Aasness:

Jeg er særlig fornøyd med å kunne jobbe tett på så proffe oppdragsgivere internt i DNB («klienten»), den litt overraskende store variasjonen av rettsområder, og fruktkurven som utgjør det sosiale miljøet.


 

Deg som student


Vi søker engasjerte, nysgjerrige og dyktige studenter til internship ved vårt hovedkontor i Oslo. Vi deltar i ALDs intervjuordning. I tillegg tilbyr vi programmet Corporate Legal Intern i samarbeid med Advokatfirmaet BAHR og Aker Solutions, og programmet Digital Trainee i samarbeid med Wikborg Rein og Lawbotics. 


Sjekk ut vår digitale stand på messedagen. Vi slår gjerne av en uformell prat via live chat, stemme- eller videosamtale.


Les mer om DNB-advokatene og våre studenttilbud på dnb.no/jusstudent. Velkommen til vår digitale stand på messedagen!

Som en stor samfunnsaktør kan DNB bidra positivt for klima og miljø, både alene og ved å påvirke kunder. Eksempelvis stille krav til kunden eller motivere økonomisk, i tråd med ulike markedsstandarder og etter hvert EUs klassifiseringssystem (taksonomi) for bærekraftig økonomisk aktivitet.