Diskrimineringsnemnda

Diskrimineringsnemnda er et domstolslignende forvaltningsklageorgan som avgjør klager på diskriminering, trakassering og gjengjeldelse. Fører klagen frem kan vi pålegge retting med tvangsmulkt og tilkjenne oppreisning og erstatning. Vi kan hastebehandle saker om det er nødvendig. Nemnda består av dommere, advokater og professorer med spesialkompetanse innenfor diskrimineringsrett. Nemndas sekretariat forbereder sakene for behandling, gir faglig støtte til nemnda, utarbeider utkast til avgjørelser og følger opp brudd på regelverket. Vi har kontor i Statens Hus i Bergen sentrum. 

 

Studentordninger

I august hvert år ansetter vi en eller flere jusstudenter som praktikant i fire uker. Praktikantene får være med å forberede saker, greie ut ulike juridiske problemstillinger, samarbeide tett med juristene i sekretariatet, delta i nemndmøte og skrive utkast til avgjørelser. Praktikantene får også tildelt en intern fadder. Søkere bør ha fullført andre studieår med gode resultater. 

 

Hver høst fra september til desember tilbyr vi også skriveplass til en eller flere dyktige jusstudenter som skal skrive masteroppgave innenfor diskrimineringsrett. I tillegg til et stipend på kr 20 000,- vil vedkommende få egen kontorplass hos oss, og oppfølging av vår studentansvarlig. 

 

En prat med tidligere studentpraktikanter

Høsten 2020 tok vi imot Ingrid Marie Skughei og August Simonsen som studentpraktikanter. Oppholdet varte i fire uker fra august til september, og ble gjennomført med mye håndsprit og i henhold til gjeldende smittevernregler. Vi tok nylig en prat med dem igjen for å høre hvordan de opplevde oppholdet, og hva de sitter igjen med.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvorfor søkte dere på praktikantordningen til Diskrimineringsnemnda?

 

Ingrid Marie: Jeg søkte praktikantstilling i Diskrimineringsnemnda fordi jeg synes diskrimineringsrett er spennende, fordi jeg har hørt fra bekjente at det er veldig gøy å jobbe der, og fordi det er en unik mulighet til å se hvordan det er å jobbe i et domstolslignende organ i studietiden. 

 

August: Jeg synes særlig at det viktige samfunnsoppdraget var interessant og at Diskrimineringsnemnda virket som et meningsfullt sted å jobbe. De siste årene har diskriminering fått mer oppmerksomhet i samfunnet generelt og jeg så på praktikantordningen til Diskrimineringsnemnda som en spennende mulighet til å lære mer om dette viktige rettsområdet. 

 

Hvordan har det vært å være studentpraktikant hos oss, og hva har dere lært? 

 

Ingrid Marie: Det har vært kjempegøy å være studentpraktikant i Diskrimineringsnemnda! Jeg har lært mye om det diskrimineringsrettslige vernet og om saksgangen og arbeidsmetoden i det offentlige. Jeg har også fått mye praktisk erfaring gjennom å jobbe med virkelige saker, som jeg ikke har fått gjennom studiet. 

 

August: Veldig kjekt! Kollegaene var veldig hyggelige, og oppfølgingen var tett og god. Faglig sett fikk jeg nyttig innsikt i juridiske problemstillinger innen forvaltningsrett og arbeidsrett, i tillegg til diskrimineringsrett. 

 

Hvordan så en typisk arbeidsdag ut? 

 

Ingrid Marie: De fleste dagene jobbet jeg i et saksbehandlingssystem med egne saker jeg fikk følge opp mens jeg jobbet der. Da måtte jeg vurdere veien videre i saken, kommunisere med partene og gjøre rettslige utredninger. Jeg fikk også delta i nemndmøter hvor nemnda avgjorde konkrete saker, og etterpå fikk jeg skrive avgjørelsene i samråd med en faglig veileder. Det var nok høydepunktet med å være praktikant i Diskrimineringsnemnda! 

 

August: Arbeidsdagene var varierte. I løpet av en arbeidsdag kunne jeg jobbe med alt fra kontakt med parter i egne saker, forberedelse av saker til nemndbehandling, rettskildesøk, deltakelse på nemndsmøter og utarbeidelse av utkast til avgjørelser i etterkant av nemndmøtene. Jeg fikk frihet til å styre mine egne arbeidsdager og til å påvirke hva slags saker jeg ville jobbe mest med. Det satte jeg stor pris på!

 

Stod alt til forventingene, eller var det noe som overrasket dere i tiden hos oss? 

 

Ingrid Marie: Jeg ble overrasket over å se at noen ganger er faktum vel så komplisert som jussen. Det er veldig annerledes fra studiene, hvor faktum ofte er gitt og ubestridt. 

 

August: Jeg ble faktisk litt overrasket over hvor mye ansvar jeg fikk allerede fra start. Allerede etter et par dager fikk jeg egne saker som jeg fikk ansvar for å følge opp. Det var selvsagt litt skummelt, men mest av alt var det veldig spennende og lærerikt. 

 

Vil dere anbefale praktikantordningen i Diskrimineringsnemnda til medstudentene deres? 

 

Ingrid Marie: Ja absolutt! Alle som er interessert i å jobbe med spennende juss i det offentlige burde søke om å være praktikant i Diskrimineringsnemnda! 

 

August: Absolutt! 

 

Om du er interessert i studentordningene våre eller vil vite mer om oss og hva vi gjør, så er det bare å ta kontakt på vår digitale ALD-stand torsdag 4. februar!