Hjortreise med Johannes Teigland

Johannes reise i Hjort begynte med et traineeopphold, deretter gikk turen til London og LLM på King’s College, før han kom tilbake til Hjort for å skrive avhandlingen gjennom vår stipendordning. I dag jobber Johannes som fullmektig hos oss. Vi snakker med ham om hva som påvirket de valgene han har gjort.

Hva er det med advokatyrket som tiltrekker deg?

Jeg har alltid hatt stor interesse for den praktiske anvendelsen av jussen. Jeg synes det virker spennende å skulle jobbe for å finne de beste løsningene i saker av stor betydning for faktiske bedrifter og individer. Etter 5 år på jussen kan man bli litt lei av å bare hjelpe Peder Ås.

Hvordan har det vært å være trainee i Hjort?

Det var en skikkelig god opplevelse som jeg virkelig anbefaler til alle! Som trainee fikk jeg mulighet til å jobbe selvstendig med mange spennende oppgaver, samtidig som jeg fikk god veiledning fra mange dyktige folk. Det store prosedyrefokuset hos Hjort gjorde det i tillegg mulig å få være med på flere rettssaker, noe som var veldig inspirerende. Som trainee blir man inkludert i alt det hyggelige og sosiale som skjer hos Hjort.

Så ble det skriveplass, også det hos Hjort – er det noe du vil fremheve her?

Det å ha skriveplass hos Hjort anbefaler jeg like sterkt som traineeprogrammet. Som stipendiat her får man de beste mulighetene for å lykkes med skrivearbeidet og den faglige forståelsen. For meg hjalp det også veldig å ha et kontor å gå til for å få struktur på dagene. Jeg fikk tilgang til alt jeg trengte av utstyr og både trykte og digitale kilder, og ikke minst mange flinke kollegaer som bidro med gode innspill underveis.

Du har vært trainee hos flere advokatfirmaer, hvorfor valgte du å bli fullmektig i Hjort?

Det som er kjekt med å ha vært litt ulike steder, er at det gir flere perspektiver på hverdagen til advokater og advokatfullmektiger. Advokatyrket har rykte på seg for å være nokså tradisjonsbundet, og mange advokatfirmaer fungerer nok også ganske likt. Det som gjorde at jeg valgte Hjort var særlig den faglige tyngden her og firmaets profil, som skiller seg ut fra en del av de andre store firmaene med både private klienter og næringsklienter. Tyngdepunktet på prosedyre og tvisteløsning var også sterkt medvirkende. Jeg setter dessuten stor pris på den hyggelige og uformelle tonen på kontoret.

Og nå starter fullmektiglivet med arbeidsrett – hvorfor akkurat det?

Jeg var tilknyttet arbeidsrettsavdelingen da jeg var trainee hos Hjort i 2019 og trivdes utrolig godt med kollegaene på avdelingen. Det ble en motivasjonsfaktor i seg selv. Samtidig liker jeg det menneskelige aspektet ved arbeidsretten og hvordan mange av problemstillingene befinner seg i skjæringspunktet mellom juss og politikk. Arbeidsrett er noe som angår alle og enhver, og et område der jeg nettopp kan bruke jussen praktisk.