Skriveplass hos Bryn Aarflot

 

Er du masterstudent som skal skrive om immaterialrett eller markedføringsrett som hovedtema i din masteroppgave våren 2021? Søk skriveplass for å skrive masteroppgave hos oss!

Med skriveplass hos Bryn Aarflot får du fast kontorplass, tilgang til faglige ressurser og ikke minst blir du en del av vårt faglige og sosiale miljø. Vi vil arrangere fagmøter der du kan stille spørsmål og drøfte din oppgave med en eller flere eksperter innen det fagområdet du skriver om, i tillegg til en fadder som vil følge deg opp sosialt. Du får dessuten gratis lunsj i kantinen vår, og er hjertelig velkommen som deltaker på våre faglige arrangementer.

For våren 2021 utlyser vi to skriveplasser i et av våre kontorlandskap.

I din søknad om skriveplass oppfordres du til å legge ved midlertidig vitnemål fra universitetet og en søknadstekst. Det er en fordel om du vet hva du ønsker å skrive om, og kan greie ut om dette. Vi vil legge vekt på faglig høyt nivå, personlige egenskaper og tema for masteroppgaven i utvelgelsesprosessen.

Søknadsfrist for skriveplass i vårsemesteret 2021 er 1. oktober 2020. For nærmere informasjon vennligst se Bryn Aarflots nyhetsside.  

Om Bryn Aarflot

Bryn Aarflot AS bistår oppfinnere og næringsdrivende innenfor alle områder av immaterialretten (IP). Vi tilbyr teknisk og juridisk bistand på alle nivåer i saker som angår patent, varemerke, design, opphavsrett, domenenavn og markedsføringsrett/illojal konkurranse.

Rådgiverteamet vårt består av erfarne patentfullmektiger fra alle tekniske disipliner som i hovedsak jobber med patenter og patentsøknader, samt advokater med immaterialrett som spesialfelt. Som jurist i Bryn Aarflot jobber man til daglig med generell og strategisk IP-rådgivning, herunder forundersøkelser, forhandlinger, konfliktløsning og håndheving av immaterielle rettigheter. Man arbeider også med domenetvister, tollsaker, kontraktsrett, opphavsrett og prosedyre. Med skriveplass hos Bryn Aarflot vil du få innsikt i denne hverdagen.

Les mer om Bryn Aarflot her.

Om Kunnskapssenteret

I et ønske om å øke kunnskapen om immaterialrett/Intellectual property (IP) blant studenter og næringsdrivende har vi laget et kunnskapssenter. Kunnskapssenteret består av et IP-leksikon, en rekke grunnleggende artikler om IP, strategiske IP-artikler, samt flere mer dyptgående artikler om IP-relevante temaer. I tillegg har kunnskapssenteret en lang liste med nyttige lenker og dokumenter som en IP-jurist bør være kjent med. Har du spørsmål rundt IP, er Kunnskapssenteret et godt sted å begynne. Vi tar gjerne imot innspill, gode artikler og tilbakemeldinger til vårt kunnskapssenter.