Codex går i bresjen for miljøet

Codex Advokat er anerkjent av FN som verdens første klimanøytrale advokatfirma. – Samtidig som vi bygger et utadvendt, innovativt og fremtidsrettet advokatfirma, skal vi selvfølgelig også jobbe for bærekraft og klima, sier Codex-sjef Anders Faanes.

Av Codex Advokat

  • Norsk advokatbransje oppfattes som konservativ og stiv. Folk distanserer seg, og holder advokaten unna så lenge som mulig – helt til det siste. Slik behøver det ikke være!

Daglig leder Anders Faanes snakker raskt og engasjert, der han sitter i styrerommet til Codex Advokat i Akersgata i Oslo. Faanes viser frem en artikkel han akkurat har lest, om at 85 prosent av folks tanker er bekymringsbasert.

  • I Codex skal vi i hvert fall ikke bidra til flere bekymringer. Vi skal ikke være fjerne og lite tilgjengelige. Tvert imot. Vi skal gi våre klienter færre bekymringer. Vår hensikt er lavere terskel til god juridisk kompetanse, både for privatpersoner og næringslivet, sier Faanes.

Samfunnsansvar

Sommeren 2019 ble Codex anerkjent av FN som klimanøytrale, som det første advokatfirmaet i verden. For Codex handler dette om samfunnsansvar. Dette ansvaret kan selvfølgelig også gå hånd i hånd med det å drive en virksomhet. Samtidig som Codex bygger et utadvendt, innovativt og fremtidsrettet advokatfirma, skal firmaet også jobbe for bærekraft og klima, både lokalt og globalt. Codex er pådriver i advokatbransjen for en mer bærekraftig og miljøvennlig utvikling.

  • Dette er vår generasjons største sak – klimasaken. Det holder ikke at vi har plantet flagget som klimanøytrale. Vi skal være et forbilde og en ledestjerne i advokatbransjen. Nå må vi etterleve det vi har lovet. Handling må legges bak ordene. I tillegg bidrar det i et arbeid vi i Codex brenner for: Å skape bredere forståelse og tillit for bransjen vår, sier Faanes.

Klimaengasjement kan også sees i sammenheng med den omstillingen Codex nå gjennomgår. I Codex bygges en organisasjon gjennomsyret av mangfold i personlighet, erfaring, tenkemåte og kompetanse. Firmaet tror på det å hente innsikt og perspektiver fra ulike miljøer. Selvsagt alltid med en solid grunnmur av førsteklasses juridisk kompetanse.


Daglig leder Anders Faanes er stolt av at FN har anerkjent Codex Advokat som verdens første klimanøytrale advokatfirma.
Her sammen med partner Per Bernhard Wright, som også er leder for klimagruppen i Codex.

 

Rekruttering

Samtidig understreker Faanes at det ligger et konkurransefortrinn i den lave snittalderen i Codex, på en måte som gir god grunn for optimisme fremover. Snittalderen for alle ansatte i Codex er på rundt 35 år. Snittalderen for firmaets jurister er 38 år. Blant våre totalt 92 ansatte, er det 59 kvinner.

  • Veldig mye skjer på rekrutteringssiden. Når nye kolleger kommer inn har vi gjennom «Codex Akademiet» etablert rutiner som sørger for at nyansatte blir godt ivaretatt – fra første stund. Og selvsagt sørger vi for at de får en god forståelse av forventninger og hva Codex er, sier Faanes.

Codex er et advokatfirma med store ambisjoner, som tilbyr effektiv og løsningsorientert bistand.

  • Vi skal gjøre det vanskelige forståelig, gi råd basert på erfaring og – ikke minst – tilby forutsigbarhet og tilgjengelighet, på en måte som skaper forståelse og tillit, sier Faanes.
  • I Codex er de ansatte profesjonelle og entusiastiske, men skal også etterleve verdier som raushet og åpenhet. Vi tror fremtidens advokatfirmaer er mer utadvendte, legger han til.