Fra skriveplass til fast jobb

Ingvild Botterli jobber i dag som advokatfullmektig i vår entrepriseavdeling. Vi møtte Ingvild første gang på manuduksjon i entrepriserett og hun fikk tilbud om skriveplass hos oss, som er et av våre tilbud til studenter. Vi tok en prat med Ingvild for å høre om hennes første møte med DLA Piper og hennes tips til studenter.

 

Fortell litt om ditt første møte med DLA Piper

Mitt første ordentlige møte med DLA Piper var på manuduksjon i entrepriserett. Denne skilte seg fra andre manuduksjoner jeg har vært på tidligere. I tillegg til foredrag ble vi satt til oppgaveløsning i små grupper med tett oppfølgning fra veilederne. Etter den faglige delen ble advokatene igjen for å mingle og jeg fikk god kontakt med de ansatte fra DLA Piper. Jeg var interessert i entrepriserett som mulig fagfelt for masteroppgaven og de ansatte var veldig behjelpelige med forslag til tema og problemstilling. Vi ble enige om å ta et møte for å diskutere masteroppgave nærmere. Noen dager senere møtte jeg entrepriseadvokat Fredrik Verling på DLA Pipers kontorer. Han anbefalte meg aktuelle temaer og godtok samtidig å bli min veileder for oppgaven. I tillegg rådet han meg til å søke skriveplass.

 

Hvordan har det vært å skrive masteroppgaven hos oss?

Noe av det beste med å ha skriveplass hos DLA Piper har vært å ta del i arbeidsmiljøet til ledende fagpersoner i entrepriserett. Kontorplassen gjorde det også enkelt å opprettholde god struktur gjennom semesteret. Samtidig fikk jeg ta del i det sosiale livet på arbeidsplassen. God, gratis lunsj hver dag kan også alle studenter sette pris på.

 

I dag jobber du som advokatfullmektig hos oss. Hvorfor ønsket du å bli en del av DLA Piper?

Selv om jeg har vært trainee hos flere andre advokatfirmaer, har jeg trivdes best hos DLA Piper. Da jeg fikk vite at entrepriseavdelingen søkte nye advokatfullmektiger, var det derfor liten tvil om at jeg skulle søke. Jeg hadde blitt tatt godt imot fra starten av og følte meg allerede som en del av firmaet. Kort tid etter lå det en arbeidskontrakt på pulten min.

Foto: Ingvild er ikke skuddredd. På sin aller første arbeidsdag holdt hun foredrag om «back-to-back»-kontrakter for en rekke av firmaets klienter i bygg- og anleggsindustrien.

Hva er dine beste tips til ambisiøse studenter?

Det beste studietipset jeg fikk som student var å ha en god struktur på arbeidet gjennom hele semesteret – og ikke kun i eksamensperioden. Vær på lesesalen fra 8 til 16 hver ukedag og ta fri på kveldene og i helgen. Det er som regel nok, og man får tid til å gjøre ting man faktisk liker.

I tillegg er det viktig å ikke undervurdere betydningen av å være synlig. Det er ikke (kun) lesesalen som skaper en god jusstudent. Meld deg på manuduksjoner og lignende, med en innstilling om at det er mer enn passiv læring og gratis middag. Snakk med de ansatte og tenk litt over om akkurat dette firmaet virker interessant for deg.

Og uansett om forretningsjuss er drømmen eller ikke; søk traineeplass! Praktisk læring bør være et must for jusstudenter med ambisjon om å bli advokater. Læringskurven er bratt og man får testet sine juridiske kunnskaper på en annen måte enn den Universitetet tilbyr. I tillegg er det en enkel måte å skaffe seg nettverk på, uansett om man ender med å jobbe for firmaet eller ikke. Og når du kommer så langt vil jeg absolutt anbefale å søke skriveplass for masteroppgaven.

 

«Test alle muligheter som tilbys. Om du ikke liker det, vet du i alle fall hva du ikke skal gjøre etter studiet.»