Advokatbevilling neste

Før praksistiden er omme har advokatfullmektig Juni Nyheim Solbrække prosedert flere saker for retten. 

Juni tilhører arbeidslivsavdelingen i Hjort, men har siden hun begynte hos oss fått mulighet til å jobbe med prosedyre på tvers av flere avdelinger i firmaet. Juni foretrekker å arbeide på denne måten for å få et innblikk i ulike rettsområder, samt hyppige og faglige utfordringer. 

Juni har jobbet hos Hjort i snart to år, men hun har for lengst prosedert tre sivile saker som er ett av kravene for å søke om advokatbevilling. Advokatkurset er også gjennomført, og om noen få uker har hun svaret på om advokatkursoppgaven er bestått. Hvis alt går som forventet, har Juni sin bevilling til våren.  

Har det vært et mål for deg å få advokatbevilling raskt? 

– Jeg har vært veldig tydelig på at jeg ville gå mye i retten. Det opplever jeg at Hjort har tilrettelagt for på en veldig god måte.

Hjort er et forretningsjuridisk advokatfirma som er ledende på prosedyre. Hvert år fører vi flere hundre saker for tingrettene, lagmannsrettene og Høyesterett. Vi tror at en kombinasjon av tung fagkunnskap og prosedyrekompetanse er det beste for våre klienter, derfor arbeider vi kontinuerlig med å utvikle våre ansatte. HjortSkolen har et eget program tilpasset advokatfullmektiger der vi legger opp et løp, både faglig og praktisk, for å få advokatbevilling raskt. Vi mener dette er en viktig start for en Hjortadvokat. 

Hva er dine beste tips til fullmektiger som har sine første saker?  

– Det er kanskje en selvfølgelighet, men en erfaring jeg har gjort meg er at man ikke skal undervurdere å snakke grundig med sin egen klient på alle stadier i saken for å klargjøre faktum og interesser underveis. Det er også lurt å stille kritiske spørsmål til egen part og vitner før hovedforhandlingen. På den måten slipper man at det kommer ubehagelige overraskelser. Et annet tips er å forberede vitner og parter på det praktiske rundt gjennomføringen av rettssaken – alt fra hvor tinghuset er, til at de kun skal gjenta «det forsikrer jeg på ære og samvittighet» når de avlegger forsikring i retten. Da slipper man å svare på SMS-er om oppmøte eller kleskode underveis i innledningsforedraget.

Hvilken sak har vært din mest utfordrende? 

– I min første sak kom det ny informasjon i saken akkurat da jeg kom inn i salen, ti minutter før rettsaken startet. Ettersom det var et akuttvedtak som skulle overprøves, gjaldt det ingen preklusjonsregler, så jeg måtte bare ta det litt på sparket. 

Hvorfor trives du hos Hjort?

Jeg liker at Hjort har mye prosessoppdrag fra ulike fagfelt. Det gjør at jeg får muligheten til å gå i retten, og at jeg får brynet meg på nye faglige utfordringer. Den brede fagkombinasjonen er nok også en grunn til at vi har mange forskjellige type mennesker, og det gjør arbeidsmiljøet spennende og hyggelig.

Vil du være trainee hos Hjort?

Traineeordningen er en viktig kilde til rekruttering av fullmektiger hos Hjort. Vi investerer mye i at ordningen skal gi våre traineer et godt utbytte og nyttige erfaringer om hverdagen i et advokatfirma.

Vi vil derfor sørge for at du får både varierte arbeidsoppgaver og god faglig oppfølgning, og ikke minst at du trives sosialt mens du er her. Du får tildelt en fadder fra partnergruppen og en fadder som er fullmektig. Disse sørger for tett oppfølging og at du er godt ivaretatt i den tiden du er trainee i Hjort.

Besøk hjort.no/karriere/student for mer informasjon