Intervju med Håvard Nybakk Vang – Fullmektighverdagen i Hjort:

Advokatfirmaet Hjort tilbyr traineeopphold til et tjuetalls masterstudenter pr. år, og hvert semester får en masterstudent skriveplass med tilhørende stipend. Håvard Nybakk Vang fikk høsten 2018 tilbud om skriveplass for vårsemesteret 2019 etter å ha utmerket seg på intervju, i tøff konkurranse med flere andre gode kandidater. Vi har snakket med Håvard, som har vært i Hjort i ett år nå, og er godt i gang med fullmektigprogrammet.

 

Hva er det som gjorde at du valgte jussen fremfor noe annet?

Jeg har alltid vært interessert og flink i fag som for eksempel samfunnsfag og historie. Jeg har også en far som er jurist, og som har snakket varmt om faget og hvor anvendelig det er i mange ulike sammenhenger. Jeg følte ikke at jeg låste meg til noe ved å velge juss, og tok sjansen. Jeg studerte ved Universitetet i Oslo, og for meg var det full klaff fra første stund. Under studiene har jeg hatt et traineeopphold hos et annet advokatfirma, og jobbet for Gatejuristen.

 

Hva var det som gjorde at du søkte skriveplass hos Hjort?

Jeg hadde tenkt en del på at jeg skulle søke skriveplass «et eller annet sted». Tilfeldighetene ville at det dukket opp en utlysning for skriveplass i Hjort akkurat da jeg var i søkemodus. Jeg hadde fra før et positivt inntrykk av firmaet. Hjort hadde liksom et mystisk skjær av å være et litt annerledes firma som skiller seg ut i mengden. Jeg ble nok litt dratt mot nettopp det. I tillegg ville jeg jo skrive om arbeidsrett og en bestemt sak, som jeg visste lå hos Hjort. Hjort fremsto som et forretningsjuridisk firma med en helt egen karakter, og mange spennende saker, så for min del ble det et enkelt valg da jeg fikk denne muligheten. Hjort er et breddefirma som driver med rådgivning og tvisteløsning, og har mye prosess.

 

Du gikk rett fra skriveplass til fullmektigstilling – hvordan vil du beskrive overgangen?

Jeg startet som fullmektig i juni 2019, etter et halvt år med skriveplass. Sosialt sett var overgangen til fullmektigtilværelsen derfor veldig enkel; som masterstudent i Hjort blir man 100 % inkludert i det som skjer sosialt, og man føler seg fort som en av fullmektiggruppen slik sett. Det at jeg fikk jobbtilbud tidlig i skriveperioden, bidro nok også til at jeg raskt følte meg som en ansatt på lik linje med andre, selv om jeg altså ikke utførte arbeid for Hjort før etter at jeg hadde levert oppgaven min.

Den største forskjellen med overgangen til å bli ansatt var det å kunne diskutere fag på lik linje med andre man til da hadde snakket mest sosialt med. Det var en glidende og helt uproblematisk overgang for min del. Jeg hadde jo jobbet med juss i Gatejuristen, og var vant til å jobbe faglig med konkrete problemstillinger. Som fullmektig får man mange og ulike oppgaver, er med der det skjer, og jeg opplevde å være en «ordentlig» del av firmaet også faglig sett fra dag en som fullmektig. 

 

Kan du si noe mer om oppfølgingen du har fått, og om Hjorts fullmektigprogram?

Generelt sett ser jeg at det er veldig god oppfølging fra fadder og andre i Hjort i fullmektigtiden. Som fullmektig får man selvstendige oppgaver raskt, med den tilliten og det ansvaret som følger med. Jeg opplever også at man får ordentlige tilbakemeldinger på det man leverer. Gjennom å først være aktivt bidragsyter i saker for andre før man prøver seg alene, blir det tryggere å kaste seg ut i det på egenhånd.

Fullmektigprogrammet vårt sørger for god oppfølging med utfordrende og selvstendige oppgaver, gode kurstilbud og egen fadder. I fullmektigprogrammet ligger det også to interne seminarer i løpet av vårhalvåret. I januar har vi seminar på Lysebu, der hovedtemaet i år er prosedyre. Det er erfarne partnere i Hjort som bidrar som forelesere, og Lysebuseminaret passer fint som en oppladning til Finseseminaret i mars. På Finse prosederer vi – iført advokatkappe – i reelle sivile saker og straffesaker over to dager, med partnere og senioradvokater i Hjort som dommere og mentorer. Det er litt skummelt når man aldri har vært i retten før, men utrolig lærerikt og morsomt! Jeg har også vært på et par eksterne kurs i høst, bl.a. i Brüssel, og til uka skal jeg delta på Arbeidslivskonferansen i Sandefjord. Fullmektigprogrammet i Hjort er rett og slett veldig motiverende, og har bare forsterket ønsket mitt om å bli advokat og gå i retten.

 

Hvordan har fullmektighverdagen vært så langt?

Det siste halve året har vært hektisk, men morsomt og lærerikt. Jeg får stadig nye interessante og utfordrende oppgaver. Med god oppfølging fra fadder og andre i firmaet, føler man seg trygg hele veien. Jeg var i retten nylig, med en todagers-sak innenfor kontraktsrett. Det var min første sak alene i retten, og etter å ha bistått i forberedelsene i en annen sak tidligere følte jeg meg trygg nok til å gå alene. Det gav en god mestringsfølelse. Jeg hadde tett oppfølging av fadder i forkant og underveis i prosessen. Tillit, ansvar og trygg oppfølging gjør at man tør mer, og man kan lære utrolig mye på kort tid. Som fullmektig i Hjort får du hurtig prøve deg på egenhånd om du ønsker det, og blir raskt ganske selvstendig.

Det å være advokatfullmektig er jo ikke en 8-4-jobb. Jeg synes at Hjort som arbeidsgiver passer på at vi ikke jobber for mye, og at vi har en god balanse mellom jobb og fritid. Det er rom for å jobbe mye om man ønsker og mestrer det, men også takhøyde for å si ifra hvis man føler at det blir for mye. Arbeidsmengden er jo heller ikke konstant, men går i bølger, der noen perioder er mer hektiske enn andre. Jeg synes jeg har tid nok til å gjøre andre ting enn å bare sitte på kontoret. I Hjort har vi ryddige arbeidstidsordninger, og ønske om at man skal ha et godt liv også utenfor jobben. Dette stimulerer til innsats, tenker jeg.

 

Hva er det beste med å være fullmektig i Hjort?

Det fins det helt sikkert ulike svar på avhengig av hvem du spør, men for meg er det viktigste at Hjort er et prosedyrefirma der man får lov til å prøve seg og får tillit og mye selvstendig ansvar helt fra starten. Jeg tror dette skiller Hjort fra noen av de andre firmaene vi som er unge sjekker ut med tanke på fullmektigstilling. Hjort er et forretningsjuridisk firma med mye prosedyre, og er anerkjent for det. Det er ikke så mange andre firmaer som har det slik. Prosedyre og forretningsjus er en fin kombinasjon.

I tillegg er det mange utrolig dyktige og hyggelige folk som jobber her, også spennende navn og kjente profiler. Vi har ca. 90 advokater i Hjort, og bredden i fagområdene gjør at firmaet har mange ulike mennesketyper. Vi har både en corporateavdeling, arbeidslivsavdeling, et granskningsmiljø, avdelinger som bistår innenfor områdene fast eiendom og entreprise, teknologi, energisektoren og offentlig sektor for å nevne noe.  Jeg synes vi har «lave skuldre» og det er god stemning i gangene. Samtidig er det faglige nivået veldig høyt og vi jobber med mange spennende saker. Det er gøy å jobbe et sted som er kjent, også utenfor de juridiske miljøene.

 

Så du anbefaler andre å søke i Hjort?

Absolutt! Enten du er ute etter en traineeplass, skriveplass, eller du er klar for en fullmektigstilling. Det er ingenting å lure på; her får du gode utfordringer med trygg oppfølging, rask progresjon mot bevilling, og mye moro på veien; det er bare å søke, altså!

For mer informasjon om Hjort – www.hjort.no