Om Thallaug

Advokatfirmaet Thallaug ble etablert på Lillehammer i 1919. Firmaet har i dag 21 medarbeidere og representerer et unikt fagmiljø på Innlandet. I tillegg til hovedkontoret i Storgata 121 på Lillehammer, har vi også filialer på Gjøvik og i Brumunddal. Hovedtyngden av våre klienter befinner seg på Lillehammer, i Gudbrandsdalen, hele Mjøs-området, i Østerdalen samt i Valdres. Innenfor flere rettsområder opplever vi økende pågang fra klienter i hele landet.

 

 

Vi har alltid vært tett på den lokale befolkningen og næringslivet, og har nasjonal konkurransekraft med lokal forankring.

Kombinasjonen av erfarne advokater med en solid innarbeidet bedriftskultur og nyutdannede med ferske kunnskaper, tilfører vår bistand både tyngde og kreativitet. Vi er tilstrekkelig mange til å gi den enkelte advokat anledning til å spesialisere seg. Samtidig ser vi det som et konkurransefortrinn at advokatene beholder noe av den gode ”allrounderen” som ser sammenhenger og kan betjene klienten på mer enn ett felt.

Vår kompetanse

Kompetanse er et ufravikelig krav i Thallaug både ved ansettelser og ved håndtering fra sak til sak. Som ledd i vårt kontinuerlige kompetansearbeid arrangerer vi jevnlige frokostseminarer og deltar som foredragsholdere i ulike fora. Sammen med vår lokalkunnskap gir dette det beste utgangspunkt for å finne gode og riktige løsninger.

Skulle det være nødvendig å ta saken for retten har firmaets advokater betydelig prosedyreerfaring. Tre av partnerne har møterett for Høyesterett.

All bistand setter klienten i fokus. I tråd med vår kvalitetsmanual tilstrebes rask respons, høy kvalitet og konkurransedyktig pris. Det er vårt mål i enhver sak at klienten skal få en merverdi ved å søke vår bistand.

Thallaug er tilsluttet den landsdekkende advokatkjeden Advocatia. Dette samarbeidet setter oss i stand til raskt å etablere kontakter i andre landsdeler, og gir anledning til å yte særlig spisskompetanse meget raskt der det måtte være nødvendig.

Vi yter med få unntak bistand innenfor hele spekteret av juridiske tjenester, både på det forretningsjuridiske og det privatjuridiske feltet.

Innenfor landsbruksjussen har Thallaug et nasjonalt renomme. Omfattende bistand til statlige, fylkeskommunale og kommunale klienter har dessuten gitt oss særlig kompetanse i å bistå offentlige klienter. Dette drar vi nytte av ved oppdrag også for privatpersoner og næringslivet i saker mot det offentlige.

 

Forretningsjuss

Thallaug bistår næringslivsklienter både som rådgivere og i prosesser for domstoler og forvaltningsorganer. Våre klienter er alt fra små enkeltperson-foretak til konserner med milliardomsetning. Industri- og produksjonsbedrifter, bedrifter i handels- og servicenæringen, entreprenører, eiendoms-selskaper, banker, kulturinstitusjoner m.fl. søker jevnlig vår bistand.

Gjennom blant annet arbeid som statens prosessfullmektig i skattesaker, planleggingsoppdrag i selskaps- og skattespørsmål, et stort antall styreverv, jevnlige bostyreroppdrag i konkurs-saker, oppdrag for kulturinstitusjoner mv. har vi opparbeidet kompetansen som er påkrevd for å gi effektiv og kommersiell oppfølgning tilpasset den enkelte sektor og klientens behov.

 • Selskapsrett
 • Skatt og avgift
 • Transaksjoner (M&A)
 • Generasjonsskifter
 • Kontrakter og forhandlinger
 • Offentlige anskaffelser og konkurranserett
 • Styrearbeid
 • Insolvens
 • Arbeidsrett
 • Immaterialrett
 • Kulturjuss
 • IKT-juss

Privatjuss

Flere av våre advokater har lang erfaring i å bistå privatpersoner i rådgivning og forhandlinger samt i prosedyre for domstolene. Dette gjelder både i saker mot det offentlige, og i tvister mellom private.

 • Forsvareroppdrag i straffesaker
 • Ektefelleskifte og foreldretvister
 • Kjøp og salg av fast eiendom
 • Familie, arv og skifte
 • Arbeidsrett
 • Husleie
 • Forbrukertvister
 • Barnevernsaker
 • Plan- og byggesaker

 

Fast eiendom

Thallaug bistår klienter i hele landet i tingsrettslige spørsmål, og er den foretrukne samarbeidspartner for en rekke grunneiersammenslutninger.

Gjennom vår 100-årige historie har tingsrett alltid vært en sentral del av vårt virke. Med betydelige oppdrag for OL 94, tung tilstedeværelse ved en rekke alpindestinasjoner og solid lokalkunnskap, har vi utviklet en særlig kompetanse på eiendoms-utvikling og grunneiersamarbeid.

Gjennom mangeårig samarbeid med Norges Bondelag, Oppland Bonde- og Småbrukarlag, Tomtefesterforbundet etc. har vi utviklet en nærhet til landbruksjussen og tingsrettslige forhold. Et betydelig antall tingsrettslige spørsmål er gjennom tidene blitt avklart i Høyesterett i saker hvor våre advokater har hatt prosessoppdrag.

Når det gjelder eiendomsmegling, har vi både oppgjørsmedhjelper og medhjelpere blant våre funksjonærer. Dette setter oss i stand til å drive eiendomsmegling og oppgjør til svært konkurransedyktige priser.

 

 • Tomteutvikling og grunneiersamarbeid
 • Arealplanlegging
 • Seksjonering, deling og konsesjoner
 • Jordskifte
 • Odel
 • Eiendomsmegling og oppgjør
 • Tomtefeste
 • Forpaktning
 • Generasjonsskifter i landbruket

 

Trainee eller advokatfullmektig hos Thallaug?

Som ansatt i Thallaug vil du bli en del av et anerkjent og sterkt fagmiljø. Hos oss verdsettes og utvikles både generalister og spesialister. Vi tilbyr et hyggelig og raust arbeidsmiljø hvor det settes pris på en sunn balanse mellom arbeid og fritid.  Lillehammer-regionen frister med sin unike kombinasjon av kulturelle og urbane kvaliteter, nærhet til natur/friluftsliv og korte reiseavstand til Stor-Oslo og OSL Gardermoen.

Vi ser etter deg som har lidenskap for faget, solide faglige kunnskaper, samt gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Som trainee hos Thallaug får du mulighet til å tilegne deg nyttig bransjeerfaring. Du vil kunne bidra med juridisk kunnskap og ta en naturlig del i saksbehandlingen. Arbeidsoppgavene er varierte, og du får skrive utredninger, delta på møter, forhandlinger og i retten.

Fokus vil alltid være inkludering, trivsel og læring. En traineeperiode varer normalt i fire uker og vi gjør vårt beste slik at oppholdet kan tilpasses undervisning. Søkere må ha påbegynt 3. studieår.

Traineesøknader sendes til post@thallaug.no innen 19.02.2021.

Som advokat/advokatfullmektig hos Thallaug vil du få svært varierte arbeidsoppgaver innen de fleste rettsområder og bransjer, samt gode muligheter for prosedyre. Du blir en del av et veletablert firma med dyktige og trivelige kollegaer. Vi vurderer nye rekrutteringer fortløpende, og både nyutdannede og kandidater med juridisk arbeidserfaring kan søke.

Kontakt: Kristian Berg Tomren –  kt@thallaug.no

Vi tar fortløpende inn søknader til stilling som advokat/advokatfullmektig.