Thommesen

 

Få et innblikk i arbeidshverdagen som advokatfullmektig, samtidig som du blir kjent med oss og våre verdier.

Trainee-hverdagen i Thommessen

Som trainee hos oss får du tilknytning til en avdeling og blir involvert i saker på samme måte som en fullmektig. Du får blant annet ta del i forberedelser til, og være med i klientmøter. Flere av traineene våre får også delta i rettsaker. Du får delta aktivt i det faglige miljøet vårt, og jobbe i team med noen av landets dyktigste forretningsadvokater. Mange som jobber her har fått samme vei før deg. Du finner flere av dem blant våre advokatfullmektiger, advokater og partnere.

En dedikert fadder vil veilede deg og sørge for at du får varierte arbeidsoppgaver som du lærer av. Fadderen din vil også sørge for at du blir en naturlig del av vårt sosiale miljø. Traineeoppholdet ditt hos oss skal være både lærerikt og morsomt.

Hensikten med traineeordningen er å bli kjent med hverandre. Gjennom fire uker får du et realistisk inntrykk av hvordan hverdagen din ville vært som advokatfullmektig hos oss, og vi blir kjent med deg.

«Å være trainee i Thommessen skal være lærerikt. Fra første dag får du være med på utfordrende prosjekter.» – Sverre Tyrhaug, Managing Partner.

Bank- og finanstrainee

Er du nysgjerrig på hvordan det er å jobbe med bank og finans i et stort forretningsadvokatfirma, samtidig som du vil lære mer om hvordan det er å jobbe som internadvokat i bank? Som bank- og finanstrainee får du det beste av to verdener – fem ukers traineeopphold hos Thommessen og fem ukers traineeopphold hos Nordea.

«Det å bruke jussen i praksis gjør hverdagen mer dynamisk og givende enn livet på skolebenken, fordi spørsmålene man jobber med er reelle og betyr noe for klienten.» – Tidligere trainee

Du får en egen dedikert mentor hos både Thommessen og Nordea som vil følge deg tett under hele oppholdet. Mentoren vil gi deg faglig veiledning og oppfølging i konkrete arbeidsoppgaver. Mentoren vil også sørge for at du blir en naturlig del av det sosiale miljøet.

«En del av jobben i den ekte verden er å finne ut av hva som har skjedd før man begynner å løse saken. Med ekte mennesker/selskaper og ekte saker blir ting mer virkelighetsnært, man får et større eierskap til oppgavene man har etterfølgende av et større ansvar, og det hele virker mer meningsfullt.» – Tidligere trainee

Les mer om opplevelsen til to av deltakerne her: https://www.thommessen.no/aktuelt?type=Studentnytt

ThommessenAkademiet

Hvert år tar vi opp et kull med ti nye studenter som vi følger tett over to semestre. Gjennom tre faglige og sosiale samlinger som alle strekker seg over to dager, får du mulighet til å lære noe studiene sjeldent gir deg svar på, og unik innsikt i forretningsadvokatrollen. Du får prøve deg i praksis på blant annet forhandlinger og prosedyre, løse spennende caseoppgaver sammen med de andre deltakerne og lære om spennende tema innen forretningsjus av våre dyktige advokater. I tillegg til faglig utvikling byr ThommessenAkademiet på en mulighet til å bli bedre kjent med Thommessen – våre verdier, måten vi jobber på og våre medarbeidere.

Alle deltakere i ThommessenAkademiet får tett oppfølging av en egen mentor. Du får også et traineeopphold og tilbud om skriveplass i våre lokaler.

ThommessenAkademiet er for studenter som skal begynne på 2. semester, 3. avdeling eller 1. semester, 4. avdeling. Vi tar imot søknader fra studenter ved alle universitetene, og dekker reise og overnatting for deg som kommer fra Bergen eller Tromsø.

Les mer om opplevelsen av ThommessenAkademiet her: https://www.thommessen.no/aktuelt?type=Studentnytt

Vi håper du kommer innom standen vår på messedagen og vi gleder oss til å treffe deg!

Følg oss på Facebook, Instagram og hjemmesiden vår for mer informasjon om Thommessens tilbud til studenter. Her får du god innsikt i hvordan tidligere traineer har hatt det hos oss!