Program 2022

ALD 2021 ble arrangert digitalt på Graduateland, og vi ser frem til å å avholde ALD 2022 fysisk!