Om Arbeidslivsdagene

 

Arbeidslivsdagene (ALD) er et studentdrevet arrangement som har som formål å være bindeleddet mellom UiBs jusstudenter og aktører fra arbeidslivet. Målet er å gi studentene et innblikk i alle mulighetene jussutdannelsen gir, samt å knytte bekjentskaper mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Arrangementet avholdes hvert år i februar måned i lokalene til Det juridiske fakultet ved UiB, og studenter fra alle avdelinger kan delta. I år vil ALD avholdes digitalt den 4. februar, med private, offentlige og frivillige aktører på én og samme dag.

Til vanlig består ALD av flere arrangementer og er delt inn i frivillig, offentlig og privat messedag. Her står aktører fra arbeidslivet på stand i fakultetets fellesarealer og avholder bedriftspresentasjoner i auditoriene. På ettermiddagen disse dagene avholder flere aktører intervjuer med aktuelle kandidater til sine praktikant-/traineeordninger. Messedagene avsluttes med et kveldsarrangement på et av Bergens utesteder, hvor det legges til rette for uformell mingling.

ALD er et samarbeidsprosjekt mellom Juristforeningen i Bergen og ELSA Bergen. Styret i ALD består av åtte representanter som velges på foreningenes generalforsamlinger i vårsemesteret.

For jevnlige oppdateringer, følg oss på vår Facebookside.

Har du lyst til å engasjere deg i ALD? Følg med på Facebook siden vår for å finne ut når vi åpner for søknader til verv, assistenter eller verter!

STYRET 2020/2021

Foto: Carl Victor Waldenstrøm

Julie Marie Knutsen

Julie Marie Knutsen

Leder

ald@juristforeningen.com

Lars Eirik Arnecke Hovland

Lars Eirik Arnecke Hovland

Arrangementsansvarlig

ald.arr@juristforeningen.com

Theis Tøpfer

Theis Tøpfer

Nestleder

nestleder.ald@juristforeningen.com

Guro Ravndal

Guro Ravndal

Bedriftskontakt

bedriftskontakt1.ald@juristforeningen.com 

Ingrid Nerem

Ingrid Nerem

Økonomiansvarlig

ald.okonomi@juristforeningen.com

Emilie Haugsrud Oustad

Emilie Haugsrud Oustad

Bedriftskontakt

bedriftskontakt2.ald@juristforeningen.com

Hedda Skaar

Hedda Skaar

Markedsansvarlig

ald.marked@juristforeningen.com

Aslak Årsvoll Undheim

Aslak Årsvoll Undheim

Bedriftskontakt

bedriftskontakt3.ald@juristforeningen.com

Hovedsamarbeidspartnere:
Arrangeres av:
Kontakt:

E-post:

ald@juristforeningen.com

 

Postadresse:

Juristforeningen v/ Arbeidslivsdagene
Magnus Lagabøtes plass 1
5010 Bergen

Besøksadresse: