Om Arbeidslivsdagene

Arbeidslivsdagene (ALD) er et studentdrevet arrangement som har som formål å være bindeleddet mellom UiBs jusstudenter og aktører fra arbeidslivet. Målet er å gi studentene et innblikk i alle mulighetene jussutdannelsen gir, samt å knytte bekjentskaper mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Arrangementet avholdes hvert år i februar måned i lokalene til Det juridiske fakultet ved UiB, og studenter fra alle avdelinger kan delta. ALD 2022 avholdes 1. februar med internasjonale, frivillige og offentlige aktører og 2. februar med private aktører på den digitale plattformen Graduteland.

Til vanlig består ALD av flere arrangementer og er delt inn i frivillig, offentlig og privat messedag. Her står aktører fra arbeidslivet på stand i fakultetets fellesarealer og avholder bedriftspresentasjoner i auditoriene. På ettermiddagen disse dagene avholder flere aktører intervjuer med aktuelle kandidater til sine praktikant-/traineeordninger. Messedagene avsluttes med et kveldsarrangement på et av Bergens utesteder, hvor det legges til rette for uformell mingling. Grunnet pandemi vil kveldsarrangementet avlyses.

ALD er et samarbeidsprosjekt mellom Juristforeningen i Bergen og ELSA Bergen. Styret i ALD består av åtte representanter som velges på foreningenes generalforsamlinger i vårsemesteret.

For jevnlige oppdateringer, følg oss på vår Facebookside.

Har du lyst til å engasjere deg i ALD? Følg med på Facebook siden vår for å finne ut når vi åpner for søknader til verv, assistenter eller verter!

STYRET 2021/2022

Foto: Eilert Midttun Rostrup

Marcus Selsås

Marcus Selsås

Leder

ald@juristforeningen.com

Celina Amalie Hilde

Celina Amalie Hilde

Arrangementsansvarlig

ald.arr@juristforeningen.com

Ine Sofie Hestenes Norwie

Ine Sofie Hestenes Norwie

Nestleder

nestleder.ald@juristforeningen.com

Nina Hoelfeldt Lund

Nina Hoelfeldt Lund

Bedriftskontakt

bedriftskontakt1.ald@juristforeningen.com 

Elisabeth Lauareid Totland

Elisabeth Lauareid Totland

Økonomiansvarlig

ald.okonomi@juristforeningen.com

Silje Broch

Silje Broch

Bedriftskontakt

bedriftskontakt2.ald@juristforeningen.com

Siri Pauline Stangeland

Siri Pauline Stangeland

Markedsansvarlig

ald.marked@juristforeningen.com

Håvard Skår

Håvard Skår

Bedriftskontakt

bedriftskontakt3.ald@juristforeningen.com

Hovedsamarbeidspartnere:
Arrangeres av:
Kontakt:

E-post:

ald@juristforeningen.com

Postadresse:

Juristforeningen v/ Arbeidslivsdagene
Magnus Lagabøtes plass 1
5010 Bergen

Besøksadresse: