Student
Trainee
Som trainee i Elden Advokatfirma får du et godt innblikk i vårt faglige og sosiale miljø. Du vil få oppgaver i både straffesaker og sivile saker. Vi etterstreber at traineeoppholdet i størst mulig grad skal gjenspeile en prosedyreadvokats hverdag og lar derfor våre traineer være med i rettssaker, varetektsfengslinger og fengselsbesøk. I tillegg vil du som trainee få ta del i sosiale sammenkomster på kontoret. Et traineeopphold hos oss varer normalt i fire uker.

Du kan søke på stilling som trainee ved å sende inn CV, karakterutskrift og søknad. I søknaden kan du gjerne beskrive din motivasjon for å være trainee hos oss.

Studentmedarbeider

Som jusstudent er du velkommen til å søke jobb som studentmedarbeider hos oss. Typiske studentoppgaver vil være å betjene resepsjonen, hjelpe med dokumentbehandling, rettskildesøk og ellers gjennomføre praktiske oppgaver på kontoret.

Du er velkommen til å sende en åpen søknad til oss.

Jurist

Som jurist i Elden Advokatfirma vil du ta del i et sosialt og faglig dyktig miljø. Selv om alle våre jurister jobber med juss, er deres arbeidshverdag svært ulik. Vi er et allsidig firma med plass og behov for ulike typer advokater. Felles for alle advokatene er at de har en variert og spennende arbeidshverdag hvor ingen dager er like.

Som advokat eller advokatfullmektig i Elden Advokatfirma vil arbeidshverdagen være preget av både teoretiske og praktiske arbeidsoppgaver. Du må være glad i å bruke jussen i praksis og formidle jussen muntlig i møte med motparter, ulike offentlige instanser og retten. Prosedyreverdens uforutsigbare karakter gjør at vi verdsetter fleksibilitet og selvstendighet høyt.

Vi søker jurister som har et stort engasjement for jussen og menneskene som berøres av den. Daglig bistår vi mennesker i kriser. Medmenneskelighet og evnen til å forstå andres situasjon er derfor essensiell i rollen som jurist hos oss.

Du er velkommen til å sende oss en åpen søknad på stilling som advokat eller advokatfullmektig.

Du vil kanskje også like...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.