Hvem er vi?

DNB-advokatene har ansvaret for å levere advokattjenester til DNB-konsernet, med rundt 60 advokater lokalisert i Oslo og Bergen. Vi hos DNB-advokatene har som mål å være den mest attraktive arbeidsplassen for advokater i Norge og det ledende advokatmiljøet på våre fagområder.

Forretningsmessig kompetanse

DNB er et av Nordens største finanskonsern, og som advokat hos oss får du dermed en unik mulighet til å utvikle solid kompetanse – ikke bare innen de juridiske fagområdene, men også innenfor de ulike forretningsområdene i bank- og finansverdenen.

DNB er bransjeledende

En bank spiller en svært viktig rolle i næringsliv og privatliv, men hvorfor akkurat DNB? Som bransjeledende er det større oppdrag, flere oppdrag og mer varierte oppdrag. DNB tiltrekker seg på den måten den beste kompetansen, både hos DNB-advokatene og andre områder i banken.

Rettsområder

Selv om jus innen bank og finans kan ses på som en spesialisering i seg selv, jobber vi innenfor mange ulike fagområder. Sentralt står blant annet selskapsrett, konkurs/restrukturering, kontraktsrett, børs- og verdipapirrett, forsikringsrett, arbeidsrett, IT, personvern, bærekraft, anti-hvitvasking og tvisteløsning – samt problemstillinger knyttet til ny teknologi og nye betalingsløsninger. Du får bruk for det du har lært på studiet, men også muligheten til å bli kjent med nye rettsområder.

Hvorfor DNB-advokatene?

Hos oss får du et innblikk i hvordan det er å arbeide som in-house advokat hos Norges ledende bank, DNB. Vi jobber med spennende og varierte oppdrag for hele DNB-konsernet, og er tett på oppdragsgiverne våre fra de ulike miljøene i banken. Du får ta aktiv del i spennende prosjekter, for tiden med mye fokus på utvikling av nye produkter som driver bank og finans inn i fremtiden.

Som intern hos oss får du en egen fadder, tett oppfølging under hele oppholdet, og du får delta på interne kurs, seminarer og sosiale arrangementer. Du blir tilknyttet en av våre fire seksjoner:

 • Kreditt og transaksjoner
 • Innovasjon og teknologi
 • Sparing og investering
 • Bærekraft og anti-hvitvasking

Eksempler på saker vi jobber med:

 • Kreditt til bedriftskunder, både store internasjonale selskaper og små/mellomstore bedrifter. Ofte sikret med pant og garantier. Forståelse for kundens virksomhet er sentralt.
 • DNB sitter på mye data og kundeinnsikt. Analyse av slike data kan gi spennende muligheter, men stiller også strenge krav til blant annet behandling av personopplysninger i tråd med loven. Her er det viktig med gode advokater.
 • DNB er helt avhengig av tillatelse fra offentlige myndigheter for å kunne drive sin virksomhet. Dette forutsetter at DNB overholder alle lover og regler som gjelder for virksomheten. Her spiller DNB-advokatene en viktig rolle, i samarbeid med andre miljø i banken.
 • Som en stor samfunnsaktør kan DNB bidra positivt for klima og miljø, både alene og ved å påvirke kunder. Eksempelvis ved å stille krav til kunden eller motivere økonomisk, i tråd med ulike markedsstandarder og etter hvert EUs klassifiseringssystem (taksonomi) for bærekraftig økonomisk aktivitet.

Marie Halbrend 

Bærekraft i DNB – hva gjør du som internadvokat i den forbindelse?

Jeg jobber med bærekraftsregelverk som treffer finansområdet, som for eksempel EUs taksonomi-forordning, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) og åpenhetsloven. De siste årene har det komme mye nytt bærekraftsregelverk, særlig fra EU. Et sentralt poeng er at EU ønsker å oppnå en grønn omstilling, og et av virkemidlene EU tar i bruk er regulering av finanssektoren. Det gjør EU blant annet ved å stille krav til bankene om rapportering av andel av lån som er grønn etter EU-taksonomien, og rapportering på andre bærekraftsfaktorer. Jeg jobber blant annet med å vurdere om nytt bærekraftsregelverk får anvendelse for DNB og tolker regelverket når det skal implementeres i bankens eksisterende retningslinjer og prosesser.

Arne Steen Slåttå

Innovasjon og teknologi i DNB – hva gjør du som internadvokat i den forbindelse?

Jeg jobber hos DNB-advokatenes gruppe for teknologi og innovasjon. I vår gruppe har vi overraskende varierte oppgaver, men bruk av teknologi, samarbeid og utvikling går igjen. Jeg jobber mye med avtaler – både skriving, forhandling og tolkning. I år har det vært mange spørsmål om bruk av generativ KI til forskjellige formål i DNB. Min gruppe håndterer også spørsmål om personvern, markedsføring og forbrukerrett. For meg er det beste med å jobbe hos DNB-advokatene kombinasjonen av interessante oppgaver, faglig sterke og trivelige kolleger og muligheten til å jobbe veldig tett på et av de sterkeste informasjonsteknologi-miljøene i Norge.

David Anderson

Chatboten Justina – hvem er hun og hvordan er det å jobbe med henne ved siden av jusstudiet?

Hos DNB-advokatene jobber jeg hovedsakelig med chatboten vår, Justina, ved siden av jusstudiene ved UiO. Justina er tilgjengelig for alle DNB-ansatte, og er antakelig Norges største in-house jussrobot. Arbeidet med Justina består av å finne svar på ofte stilte juridiske spørsmål i konsernet, og tilpasse svarene til chatbot-formatet. Svarene utvikles med bistand fra DNB-advokatene. Per nå kan Justina svare på spørsmål innenfor personmarkedet, utvalgte temaer innenfor bedriftsmarkedet, og er i gang med å lære seg hvitvaskings-regelverket. Det beste med å jobbe hos DNB-advokatene er at jeg får jobbe med spennende spørsmål innenfor et vidt spekter av rettsområder. I tillegg får jeg innsikt i hvordan teknologi kan benyttes i arbeidslivet, blant annet til å gjøre jussen mer tilgjengelig. Det er inspirerende å jobbe med dyktige advokater i et godt sosialt miljø, samtidig som man kan følge med på alt som foregår i DNB. 

Deg som student

Vi søker engasjerte, nysgjerrige og dyktige studenter til våre studentprogram i Oslo:

 • traineeopphold hos DNB-advokatene
 • Corporate Legal Intern i samarbeid med Advokatfirmaet BAHR og Aker Solutions
 • Digital Trainee i samarbeid med Wikborg Rein Advokatfirma og Telenor
 • Bærekraftstrainee i samarbeid med advokatfirmaet Thommessen

Kom gjerne innom vår stand på messedagen. Vi slår gjerne av en uformell prat og ser frem til å møte dere. Vi deltar i ALDs intervjuordning. Les mer om DNB-advokatene og våre studenttilbud på dnb.no – DNB-advokatene. Velkommen til vår stand på messedagen!

Du vil kanskje også like...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.