Utredningsenheten i Høyesterett består av en ledelse, om lag 21 utredere og to protokollsekretærer. Hovedoppgaven til utrederne er å gi dommerne juridisk bistand i sakene for ankeutvalget, enten det er å foreslå en løsning av saken eller å undersøke om saken er prinsipiell.

Når en anke kommer inn til Høyesterett, blir den fordelt til en utreder. Utrederen leser saksdokumentene og skriver et notat om saken før den behandles av dommerne i ankeutvalget. Dersom saken slipper inn til behandling, bistår utrederen med å forberede den muntlige avdelingsbehandlingen og kan også bli bedt om å utrede ulike problemstillinger under dommernes arbeid med utkast til dom. Hver sak følges med andre ord av samme utreder fra anke til avgjørelse. Utrederne behandler alle typer saker fra alle rettsområder, noe som gir bred erfaring og variasjon i arbeidet. I utredningsenheten er det et godt og kollegialt miljø. Vi er opptatt av å dele erfaringer og lære av hverandre.

Som utreder får du:

  • Jobbe med spennende problemstillinger fra alle rettsområder
  • Være med på saker av stor betydning 
  • Jobbe for noen av de flinkeste juristene i landet
  • Forutsigbar arbeidshverdag i et godt miljø
  • Et springbrett for videre karriere

Vi lyser jevnlig ut ledige stillinger som utreder. Nyutdannede kan også søke på disse. For studenter tilbyr vi studentvikariat i sommerferien. I samarbeid med Senter for europarett tilbyr vi også skriveplass for vitenskapelige assistenter. Studenten jobber deltid som utreder, tilpasset oppgaveskrivingen. Søknadsfristene for studentstillingen er i mars hvert år. Se hoyesterett.no for mer informasjon.

Du vil kanskje også like...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.