ALD 2021 ble arrangert digitalt på Graduateland, og vi ser frem til å gjøre det samme i år!