Hvem er vi? 

DNB-advokatene er DNB-konsernets advokatkontor med over 50 advokater lokalisert i Oslo og Bergen. Vi i DNB-advokatene har som mål å være Norges beste interne advokatmiljø og det ledende advokatmiljøet på våre kjerneområder.

Forretningsmessig kompetanse

DNB er et av Nordens største finanskonsern, og som advokat hos oss får du dermed en unik mulighet til å utvikle solid kompetanse – ikke bare innen de juridiske fagområdene, men også innenfor de ulike forretningsområdene i bank- og finansverdenen. 

DNB er bransjeledende

En bank spiller en svært viktig rolle i næringsliv og privatliv, men hvorfor akkurat DNB? Som bransjeledende er det større oppdrag, flere oppdrag og mer varierte oppdrag. DNB tiltrekker seg på den måten den beste kompetansen, både hos DNB-advokatene og andre områder i banken. 

Rettsområder

Selv om jus innen bank og finans kan ses på som en spesialisering i seg selv, jobber vi innenfor mange ulike fagområder. Sentralt står blant annet selskapsrett, konkurs/restrukturering, kontraktsrett, børs- og verdipapirrett, forsikringsrett, arbeidsrett, IT, personvern og tvisteløsning – samt problemstillinger knyttet til ny teknologi og nye betalingsløsninger. Du får bruk for det du har lært på studiet, men også muligheten til å bli kjent med nye rettsområder.

Hvorfor DNB-advokatene?

Hos oss får du et innblikk i hvordan det er å arbeide som in-house advokat i miljøet hos Norges ledende bank, DNB. Vi jobber med spennende og varierte oppdrag for hele DNB-konsernet, tett på oppdragsgiverne våre fra de ulike miljøene i banken. Du får ta aktiv del i spennende prosjekter, for tiden med mye fokus på utvikling av nye produkter som driver bank og finans inn i fremtiden. 

Som intern hos oss får du en egen fadder, tett oppfølging under hele oppholdet, og du får delta på interne kurs, seminarer og sosiale arrangementer. Du blir tilknyttet en av våre fire seksjoner: 

  • Kreditt og transaksjoner
  • Innovasjon og teknologi
  • Sparing og investering
  • Tvisteløsning og etterlevelse

Eksempler på saker vi jobber med:

  • Kreditt til bedriftskunder, både store internasjonale selskaper og små/mellomstore bedrifter. Ofte sikret med pant og garantier. Forståelse for kundens virksomhet er sentralt
  • DNB sitter på mye data og kundeinnsikt. Analyse av slike data kan gi spennende muligheter, men stiller også strenge krav til blant annet å behandle personopplysninger i tråd med loven. Her er det viktig med gode advokater
  • DNB er helt avhengig av tillatelse fra offentlige myndigheter for å kunne drive sin virksomhet. Dette forutsetter at DNB overholder alle lover og regler som gjelder for virksomheten. Her spiller DNB-advokatene en viktig rolle, i samarbeid med andre miljø i banken
  • Som en stor samfunnsaktør kan DNB bidra positivt for klima og miljø, både alene og ved å påvirke kunder. Eksempelvis stille krav til kunden eller motivere økonomisk, i tråd med ulike markedsstandarder og etter hvert EUs klassifiseringssystem (taksonomi) for bærekraftig økonomisk aktivitet

Hva jobber du med og hva liker du best med å jobbe som DNB-advokat?

Jon Oscar Njerve 

Jeg jobber i seksjonen kreditt og transaksjoner hos DNB-advokatene. Primært består arbeidsoppgavene av å bistå kundeansvarlig med å strukturere kredittengasjement, vurdere sikkerheter og utarbeide dokumentasjon i den forbindelse. Arbeidsoppgavene omfatter også andre problemstillinger innenfor mange ulike rettsområder som kan dukke opp i dialogen med kunden. Arbeidsoppgavene er veldig variert og inneholder blant annet rettskildesøk, møter med kunde og kundeansvarlig, deltakelse på foredrag og seminarer, og møte og dialog med advokatfirmaer som bistår DNB.

Det jeg liker best med å jobbe hos DNB-advokatene er det sterke fagmiljøet innenfor forretningsjus, at man får en unik innsikt i norsk næringsliv og et veldig godt sosialt miljø. 

Maria Victoria Dammen

Jeg jobber med DNB-advokatenes chatbot Justina ved siden av jusstudier på UiO. Justina er tilgjengelig for alle DNB-ansatte og er antakelig Norges største inhouse jussrobot. Arbeidet med Justina består i å finne svar på ofte stilte juridiske spørsmål, tilpasse svarene til chatbot-formatet og trene opp boten til å gi de rette svarene. Per nå kan hun svare på spørsmål innenfor personmarkedet og er i gang med å lære seg juss innenfor Corporate Banking (bedriftsmarkedet). Svarene utvikles med bistand fra DNB-advokatene.

Det jeg liker best med å jobbe hos DNB-advokatene er at jeg får jobbe med spennende spørsmål innenfor mange ulike fagområder. I tillegg får jeg innsikt i hvordan teknologi kan brukes, blant annet til kunnskapsdeling. Det er inspirerende å jobbe med advokater som er dyktige innenfor sine fagområder, og i et inkluderende sosialt miljø.

Martine Korslund (Intern hos DNB-advokatene i november 2021)

Det beste med oppholdet hos DNB-advokatene var at advokatene var utrolig flinke til å inkludere meg i arbeidet sitt og tok seg god tid til oppfølging og veiledning underveis. Jeg fikk anledning til å være med på en rekke interne møter, faglige diskusjoner og andre sosiale sammenkomster. I tillegg har det vært veldig spennende å se hvordan arbeidet som internadvokat fungerer og få anledning til å følge med på alt som foregår i DNB-konsernet.

Deg som student

Vi søker engasjerte, nysgjerrige og dyktige studenter til internship ved vårt hovedkontor i Oslo. Vi deltar i ALDs intervjuordning. I tillegg tilbyr vi programmet Corporate Legal Intern i samarbeid med Advokatfirmaet BAHR og Aker Solutions, og programmet Digital Trainee i samarbeid med Wikborg Rein Advokatfirma og Lexolve. 

DNB- advokatene