Du kan kan komme til søknadsportalen (CVideo) på to ulike måter: 1. via ALD sin plattform på Graduateland- her blir du sendt videre til CVideo. 2. gå direkte til CVideo ved å følge denne linken: https://app.cvideo.no/aldbergen.

Det åpnes for søknader 20. januar kl. 12:00, og portalen stenges 2. februar kl. 16:00. På grunn av høye søkertall og stor belastning for firmaene oppfordrer vi å begrense antall søknader per student til maksimalt syv.

Sjekk ut videoen for å få en innføring i hvordan man søker digitalt!

Har du noen spørsmål til bruken av systemet? Leverandøren som hjelper oss med å digitalisere søknadsprosessen kan treffes på kontakt@cvideo.no.